Palmpasen en Paastriduüm in de Sint-Vitusparochie

In de Goede Week vinden een aantal besloten vieringen plaats die zullen worden opgenomen en die u kunt terugzien op de website. De vieringen in de Dominicuskerk kunt u rechtstreeks meevieren omdat deze kerk beschikt over wifi; de viering in de Bonifatiuskerk wordt opgenomen en komt na afloop beschikbaar omdat de Bonifatiuskerk geen wifiverbinding heeft.
Klik hier voor het overzicht van de online vieringen.

Palmpasenviering
Op Palmzondag om 11.00 uur in de Bonifatiuskerk: eucharistieviering met bisschop en team. Deze viering zal met één camera worden opgenomen en z.s.m. beschikbaar komen via de website. 
De kinderen kunnen dit jaar hun Palmpaasstok thuis maken, lees er hier meer over >>> 

Ophalen Palmtakjes in week na Palmpasen 

 • De Kapel van Titus Brandsma, naast de Bonifatiuskerk in Leeuwarden, is in de week na Palmpasen op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.00 uur open om palmtakjes op te halen.
  Let op de aanwijzingen: niet meer dan twee personen in de kapel, afstand houden (1,5 meter) ook als u moet wachten, en niet te lang in de kapel vertoeven.
 • In de dorpen zijn de takjes buiten voor de kerk op te halen (in het kerkportaal, buiten). Verzoek: Neem geen takjes mee om rond te brengen!!! Dit geeft te veel kans op besmetting!

Viering Witte Donderdag
Viering om 19.00 uur in de Dominicuskerk. De viering wordt gestreamd met meerdere camera’s en is rechtstreeks beschikbaar via de website.
De stille aanbidding na afloop gaat niet door. Ook zal volgens het laatste decreet de processie op het einde van de viering achterwege blijven en het H.Sacrament in het tabernakel worden bewaard..

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag houden we geen plechtigheid. Wel komen op de website verschillende oefeningen voor de kruisweg.

Paaswake
De viering om 20.30 uur in de Dominicus zal met meerdere camera’s worden gestreamd en u kunt deze rechtstreeks meevieren via de website. Alle paaskaarsen van onze parochie zullen een plaats hebben in de viering.

Eerste Paasdag
Eucharistieviering om 11.00 uur
in de Dominicuskerk; de bisschop zal celebrant zijn in aanwezigheid van het team. Ook deze viering wordt rechtstreeks gestreamd met meerdere camera’s en u kunt deze weer meevieren via de website.

Ophalen kaarsjes in week na Pasen

 • De Kapel van Titus Brandsma, naast de Bonifatiuskerk in Leeuwarden is in de week na Pasen op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.00 uur open om kaarsjes op te halen. Let op de aanwijzingen: niet meer dan twee personen in de kapel, afstand houden (1,5 meter) ook als u moet wachten, en niet te lang in de kapel vertoeven.
 • In de dorpen zijn de kaarsjes buiten voor de kerk op te halen (in het kerkportaal, buiten).

Verzoek: Neem geen kaarsjes mee om rond te brengen!!! Dit geeft te veel kans op besmetting!

Intenties
De al opgegeven intenties zullen worden gebeden tijdens de opgegeven vieringen.

Bijdrage voor Voedselbank / Vastenactie

 • Wij vragen u spullen zelf in te leveren bij de voedselbank, Tylkedam 51, Leeuwarden.
 • U kunt ook een bedrag overmaken naar
  • de Voedselbank op IBAN: NL79 RABO 0131 3398 34
  • of naar de Vastenactie is IBAN: NL21 INGB 000 000 5850.
Tagged with: , ,