zondag 1 maart: parochiebijeenkomst!

Communicatie voor de toekomst!

Waartoe zijn wij parochie?
Niet alleen om kerkgebouwen in stand te houden. Wij zijn een geloofsgemeenschap.
Wat willen we uitdragen, ook naar de jongere generatie, of naar buiten de eigen gemeenschap? Hoe communiceren we dat? 

Zondag 1 maart van 12.00 tot 16.00 uur (na afloop van de viering in de Bonifatiuskerk) nodigen we iedereen – jong en ouder – uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

Voor een lunch wordt gezorgd. I.v.m. hiermee graag uw komst doorgeven vóór 26 februari! bij het kerkelijk bureau. E-mail kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl.