pelgrims van hoop – nationale bedevaart naar Rome in jubeljaar 2025

Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubeljaar 2025.
De bisschoppen van Nederland willen gezamenlijk met pelgrims uit de zeven Nederlandse bisdommen op deze uitnodiging ingaan. 

 

 

In de meivakantie (26 april tot en met 4 mei 2025) wordt daarvoor een Nationale Bedevaart georganiseerd naar Rome.