R.K. Dovenpastoraat

De Rooms Katholieke Kerk kent ook Dovenpastoraat. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse bisschoppen. Diaken Marcel Broesterhuizen en pastoraal werkster Astrid van Engeland zijn de pastoraal verantwoordelijken van dit pastoraat.

In ons bisdom is Hilda Havinga, wonende in het Groningse Haren, contactpersoon. Mocht u, zijnde doof of slechthorende, behoefte hebben aan Dovenpastoraat dan kunt u contact opnemen met Hilde Havinga: hildahavinga28@gmail.com.

Het Dovenpastoraat organiseert dit jaar, in samenwerking met de VNB, een bedevaart naar Lourdes. Deze bedevaart is van 6 t/m 11 oktober. Informatie hierover is verkrijgbaar bij hildahavinga28@gmail.com of m.broesterhuizen@doofenkatholiek.nl