Restauratie Adema-orgel in Bonifatius in eindfase

De beperkingen van de coronacrisis, personeelskrapte en een veelheid aan opdrachten hebben onze orgelmaker Adema bij de restauratie de laatste maanden flink parten gespeeld. Graag hadden we gezien dat dit jaar het orgel zou zijn opgeleverd en ingezegend. Dat is helaas door al deze omstandigheden, ondanks alle inspanningen van Adema, niet mogelijk gebleken.
Wel komen er steeds meer fraaie klanken uit de inmiddels geplaatste 2000 pijpen en hebben we de hoop dat rond Kerstmis het orgel bespeeld kan worden.De uiteindelijke oplevering en feestelijke inzegening zullen dan volgend jaar plaatsvinden.

Als orgelcommissie hebben we er alle vertrouwen in dat ons geduld beloond zal worden en dat – als we weer met z’n allen naar de kerk kunnen – de vieringen ondersteund kunnen worden door een prachtig orgel!

Graag blijven we een beroep doen op parochianen en belangstellenden om een bijdrage te leveren aan ons orgelfonds
(NL02RABO 0116 0953 42 t.n.v. Sint Vitusparochie Leeuwarden e.o. )

Namens de orgelcommissie T.K. Hoogslag