restauratie gebrandschilderde ramen St. Martinus volgens planning

De restauratie van het laatste raam in het noord-transept is begin september begonnen. ABS Steigerbouw uit Leeuwarden sponsort de steiger en vrijwilligers hebben geholpen de steiger mee op te bouwen. Martin de Boer hoopt eind september de restauratie en het plaatsen van beschermende voorzetramen af te ronden. De restauratiecommissie maakt dan even pas op de plaats en bekijkt welke financiële ruimte er is om in de laatste fase de 5 priesterkoorramen aan te pakken. De stand van de barometer is bijna €60.000,00. Landelijke fondsen, het bedrijfsleven, maar ook onze dorpsbewoners hebben geld toegezegd of gestort op de bankrekening van de stichting. Ook de gaven van bezoekers tijdens Tsjerkepaad helpen weer.

Wij doen nog een extra oproep aan onze parochianen om een bijdrage! Met uw hulp gaat het lukken om de laatste fase te voltooien. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL38 RABO 0134947614 t.n.v. Stichting Restauratie & Behoud St.-Martinuskerk. U bent natuurlijk van harte welkom in onze vieringen om het resultaat van de restauratie te bewonderen en de bijzondere sfeer te ervaren.

Wij houden u op de hoogte.