schuldhulpmaatje zijn – iets voor jou?

Waarom SchuldHulpMaatje?
Wie (dreigende) schulden heeft komt er zelden op eigen kracht uit. Dan steek je toch een helpende hand uit? Ieder mens verdient een nieuwe kans. Wij noemen dat naastenliefde en baseren dat op Bijbelse waarden.
Als dat je aanspreekt begrijp je onze visie. SchuldHulpMaatje biedt deskundige ondersteuning en begeleiding door vrijwilligers aan mensen met financiële problemen. Deze is ondersteunend aan de inbreng van beroepskrachten. SchuldHulpMaatje. Iets voor jou?

Hoe helpt SchuldHulpMaatje?
Een maatje helpt bij het op orde brengen van iemands geldzaken. En hoe dat op orde kan blijven! Belangrijk is dat een maatje persoonlijke aandacht schenkt en kan motiveren om vol te houden als het moeilijk is. Samen lukt ‘t, dat is ons uitgangspunt. En met succes. Overal in het land weten mensen na hulp van een maatje schuldenvrij te blijven. Jij maakt het verschil!

– Je bent de vertrouwenspersoon van iemand in een kwetsbare positie
– Je voelt je betrokken bij onze doelgroep
– Je bent bereid om structureel tijd beschikbaar te maken
– Je wilt de driedaagse maatjestraining volgen en de
jaarlijkse bijscholing met e-learning

Dan zou jij ons nieuwe maatje kunnen zijn! Meld je aan voor een kennismakingsgesprek. Mail naar coordinator@schuldhulpmaatjeleeuwarden.nl of bel!!  06-37 31 52 65

Wat biedt SchuldHulpMaatje aan de vrijwilliger?
De mogelijkheid om je kennis te gebruiken om mensen met financiële problemen te helpen deze op te lossen. Ze te helpen(weer) zelfredzaam te worden. Tijdens onze maatjesavonden worden onderlinge ervaringen uitgewisseld. Zo leer je van elkaar en kan een ander van jou leren. Regelmatig hebben we op zo’n avond een gastspreker van organisaties die je binnen het werkveld tegenkomt. Denk hierbij aan bijv. CJIB, Kredietbank Nederland, een beschermingsbewindvoerder, een zorgverzekeraar, enz.

Wat vraagt de organisatie van de vrijwilliger?
SchuldHulpMaatje investeert in jou. Je neemt deel aan de driedaagse maatjestraining. Deze vindt plaats op drie verschillende dagen, niet aaneengesloten. Ook is er de jaarlijkse bijscholing via e-learning. Wij verwachten van jou, dat jij je voor tenminste twee jaar kunt inzetten voor SchuldHulpMaatje. Vele vrijwilligers zijn al veel langer aan ons verbonden. Wij hopen dat jij daar ook bij gaat horen.

Zie voor andere maatjesprojecten: Support Fryslan

Tagged with: ,