07-06: Sint-Vitusdag, dit jaar op zondag vanaf 10.00 uur

Om alvast in de agenda te noteren!

Het patroonsfeest van de heilige Vitus zal dit jaar worden gevierd op zondag 7 juni a.s., vanaf 10.00 uur. Nadere mededelingen over de invulling volgen binnenkort.