Kinderwerk in de veertigdagentijd

Ook dit jaar wordt er weer samengewerkt door de werkgroepen gezinsvieringen en kinderkerk in de veertigdagentijd.

  • Op Aswoensdag (6 maart) is er ’s avonds om 19.00 uur een viering in de Dominicuskerk waarvoor de kinderen speciaal worden uitgenodigd. We starten dan met het veertigdagenproject voor de kinderen.  
  • De zondag erna (10 maart) is er dan een ouder-kind ochtend in de Maria ten Hemelopneming te Wytgaard.
  • Daarna is er de volgende vijf weken kinderkerk in de Bonifatiuskerk ( 17, 24 en 31 maart en 7 april).
  • Op Paaszaterdag is er weer een ouder-kind middag in de Dominicuskerk.
  • Het geheel wordt op eerste Paasdag afgesloten in de Bonifatiuskerk. We volgen met de kinderen de lezingen van de zondagen. Dit project is bedoeld voor alle kinderen uit de Sint-Vitusparochie! Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook welkom.