stiltewandeling, verplaatst van 9 naar 16 juni

Stiltewandeling op zaterdag 16 juni o.l.v. Tjitske Hiemstra. De wandeling start om 14.00 uur bij de Doopsgezinde kerk (Wirdumerdyk 18) en gaat via de Potmarge naar de voormalige Dorpskerk Huizum.

Na een korte uitleg over de Vermaning wandelen we de drukte van de binnenstad uit en proberen we de stilte te vinden langs de Potmarge en te luisteren naar Gods schepping om ons heen. Hier en daar onderweg staan we ook werkelijk stil en horen we een tekst of vraag. Rond 15.00 uur komen we aan bij de Dorpskerk in Huizum, waar de expositie “Duurzaamheid en kunst” hangt van Aukje Boonstra uit Tasmanië. In stilte gaan we dit bekijken en Peter de Haan vertelt iets van de Dorpskerk. Daarna keren we al wandelend in stilte terug naar het drukke centrum, incl. een nieuwe bezinnende tekst.
Er kunnen er 15 à 25 mensen mee.
Opgave (verplicht) bij Tjitske Hiemstra: tj.hiemstra@hetnet.nl.

Het is ook mogelijk een wandeling op maat aan te vragen voor een groep van 15 à 25 personen, en wel langs het religieus erfgoed in de stad. Bijvoorbeeld een wandeling richting Dominicuskerk en Pelikaankerk of langs ‘katholieke sporen’.
Contactpersoon hiervoor is Frits Rijpma (06 41400348). Een leuk idee voor een gemeentedag, kerkenraadsuitstapje, gespreksgroep, familieactiviteit, enz.

App/ website: www.pelgrimage.frl

Tagged with: ,