Tag: aangepaste allerzielenviering / herdenking

allerzielenviering dit jaar anders dan we gewend zijn

Ieder jaar op 2 november herdenkt de Sint-Vitusparochie te Leeuwarden tijdens een Allerzielenviering de overleden parochianen van het afgelopen jaar. De naam van alle dierbare overledenen wordt genoemd en een kaars wordt aangestoken. Zo ook dit jaar, maar dan met

Tagged with:
Top