Tag: catechese

lezingen/cursussen in april in Titus Brandsma Huis

Tagged with: ,

een levenlang leren

in het centrum voor spiritualiteit & catechese De Sint-Vitusparochie wil gelegenheid geven ieders spiritualiteit een leven lang te laten groeien, ontwikkelen en verdiepen vanuit de katholieke traditie. Andere tradities worden daarbij niet uit het oog verloren. Er is een ruim

Tagged with: , , , , ,
Top