Tag: taartenbakactie

acties Titus Brandsma Huis – ‘heel vitus bouwt

Tagged with: , , , , , ,

ludieke acties verbouw Titus Brandsma Huis!

Er is een kleine werkgroep bezig om via ludieke acties geld in te zamelen voor de verbouw van het Titus Brandsma Huis. De opbrengsten van de verhuur van de appartementen in het Titus Brandsma Huis komen de hele Sint-Vitusparochie ten

Tagged with: , , , ,
Top