uitnodiging om mee te bidden

Deze Goede Week staat het lijden van de stad en de wereld centraal. Hoe gaan we daar mee om? Waar is God te vinden in lijden en dood? Hoe kunnen we Gods liefde in deze bizarre wereld verstaan? 

Ons gebed is  nodig. U wordt daarom van harte uitgenodigd mee te bidden met een van de vieringen vanuit de parochie, of met de stiltemeditaties.