vastenbrief van paus en bisschop

‘Synpodaal op weg naar Pasen’ Vastenbrief bisschop

‘Latenen we niet moe worden goed te doen’ Vastenbrief paus