veel parochie-activiteiten zijn vervallen

I.v.m. het coronavirus zijn alle activiteiten met betrekking tot catechese en spiritualiteit in het Titus Brandsma Huis en het Dominicushuis tijdelijk gestopt, in ieder geval tot 28 november.

De kerkdiensten en kerkschoonmaak gaan wel door.

In de loop van november zal meer duidelijk zijn over het al of niet hervatten van de activiteiten. De nieuwspagina geeft steeds de laatste informatie hierover. De parochiekalender is bijgewerkt tot 28 november. Daarop staan de activiteiten die nog wel doorgaan.