voedselbank

De opbrengst van de Adventsactie voor de Voedselbank was overweldigend. Dank u wel voor uw royale bijdrage.
Ook in de vastentijd staan de manden voor de Voedselbank weer klaar achter in de kerk vanaf Aswoensdag 6 maart.

Voor de voedselbank zijn onze giften een belangrijke aanvulling op de producten die ze van bedrijven krijgen. Elke week maken rond de 190 personen en gezinnen gebruik van de Voedselbank als aanvulling op hun inkomen. Tegelijkertijd worden ze geholpen om hun financiële situatie op orde te krijgen om in de toekomst niet meer afhankelijk te hoeven zijn van een bijdrage van de voedselbank.