VOM-activiteiten in de zomer

In augustus, collecte voor de Missie Verkeersactie. Tijdens de vakantie hebben velen van ons weer ervaren hoe fijn het is om goed vervoer te hebben. Dat vinden de mensen die missiewerk doen in arme landen ook, maar zij hebben vaak niet de middelen.
Kijk voor de verschillende acties op de website miva.nl

Iedere laatste donderdagavond van de maand is er een Vredeswake. Op de Lange Pijp bij het paard Friso, van half 8 tot 8 uur. Het lijkt niet opzienbarend, maar je toont wel dat de vrede je ter harte gaat en dat je medemens je ter harte gaat.

In september gaat de aandacht van de VOM-groep naar het Vredeswerk van PAX. Ook daarvoor gaan we collecteren. En er zijn ook andere activiteiten.
De oecumenische viering in de Vredesweek is dit jaar in De Schakel, in Camminghaburen, op 22 september om 11 uur.