voorbereiding eerste heilige Communie

We kennen voor onze Sint-Vitusparochie – bestaande uit de kerklocaties Jirnsum, Leeuwarden, Wergea/Warten en Wytgaard – een gezamenlijke voorbereiding op de eerste heilige Communie.

Het feest is op zondag 16 april 2023 om 11.00 uur in de St. Bonifatiuskerk.

De catechese is vrijdags van 16.00 uur tot 17.00 uur in de parochiezaal van de Dominicuskerk, Harlingerstraat.

We hopen te beginnen op vrijdag 27 januari 2023.

Kinderen die bekend zijn in de ledenadministratie krijgen in januari een uitnodigingsbrief. Krijgt u, om wat voor reden dan ook, geen schriftelijke uitnodiging dan kunt u uw kind ook aanmelden via het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Het gaat om jonge parochianen in de leeftijd van groep 4 van de basisschool.

Na aanmelding wordt u verwacht op de eerste ouderavond op woensdag 25 januari om 20.00 uur in het parochiehuis van de Dominicuskerk. Dan wordt gesproken over de eerste Communie en hoe de voorberei­ding verloopt.

Werkgroep Communiecatechese,

Rennie Schotanus, Gerda Wiersma en pastoor B. van der Wal