voorbereiding eerste H.Communie

Eind februari beginnen de voorbereidingen op het ontvangen van de Eerste H.Communie. Het feest is op zondag 17 mei 2020 om 11.00 uur in de St. Bonifatiuskerk. De catechese is vrijdags van 16.00 uur tot 17.00 uur in de parochiezaal van de Dominicuskerk, Harlingerstraat. De eerste keer is op vrijdag 28 februari 2020.

Kinderen die bekend zijn in de ledenadministratie krijgen een uitnodigingsbrief. Krijgt u, om wat voor reden dan ook, geen schriftelijke uitnodiging dan kunt u uw kind ook aanmelden via het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl.

Na aanmelding wordt u verwacht op de eerste ouderavond op dinsdag 25 februari om 20.00 uur in het parochiehuis van de Dominicuskerk. Dan wordt gesproken over de Eerste Communie en hoe de voorberei­ding verloopt.