voorbereiding Eerste Heilige Communie 2024

We kennen voor onze Sint-Vitusparochie – bestaande uit de kerklocaties Jirnsum, Leeuwarden, Wergea/Warten en Wytgaard – een gezamenlijke voorbereiding op de eerste heilige Communie.
Het duurt nog een hele tijd, maar het feest van de Eerste Communie, zal volgend jaar op zondag 21 april om 11.00 uur in de St. Bonifatiuskerk worden gehouden.

De catechese is vrijdags van 16.00 uur tot 17.00 uur in de parochiezaal van de Dominicuskerk, Harlingerstraat.
We hopen te beginnen op vrijdag 2 februari 2024.

Kinderen die bekend zijn in de ledenadministratie krijgen in januari een uitnodigingsbrief. Krijgt u, om wat voor reden dan ook, geen schriftelijke uitnodiging dan kunt u uw kind ook aanmelden via het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusarochie.nl.
Het gaat om jonge parochianen in de leeftijd van groep 4 van de basisschool.

Na aanmelding wordt u verwacht op de eerste ouderavond op woensdag 31 januari om 20.00 uur in het parochiehuis van de Dominicuskerk. Dan wordt er gesproken over de eerste Communie en hoe de voorberei­ding verloopt.

Werkgroep Communiecatechese,

Rennie Schotanus, Gerda Wiersma en pastoor B. van der Wal

klik hier voor meer nieuwsberichten