Sint-Vitusnieuwsbrieven

Sinds Pasen 2020 hebben de pastores wekelijks een nieuwsbrief gemaakt met daarin het laatste parochienieuws en een bemoedigend woord, meditatie, verhaal of gedicht.
Nu de kerken weer open zijn, worden de mededelingen zoals vanouds, bekend gemaakt op de liturgiebladen en aan het eind van de vieringen. Ook is op 14 juli nog een zomereditie van ons parochieblad VitusNijs verschenen. Indien nodig verschijnt af en toe een extra nieuwsbrief.

Extra nieuwsbrief
In Nieuwsbrief 13 van d.d. 16 juli staat een verdere versoepeling van de coronamaatregelen: U hoeft zich niet meer vooraf aan te melden voor een viering met ingang van maandag 20 juli 2020. Wat we nog wel doen leest u hier…