Winterrooster vieringen

De hoge energieprijzen baren ons zorgen. Het dwingt ons ertoe om de verwarming lager te zetten en om te kijken naar de vieringen.

Voor Leeuwarden zien we ons genoodzaakt de zaterdagavondviering te laten vervallen in de periode van 26 november 2022 (Eerste Advent) tot en met 31 maart 2023 (zondag voor Palmpasen).

Op zondag vieren we dan op de zondagen in de even weken in de Bonifatius en op de zondagen in de oneven weken in de Dominicus steeds om 11 uur.

Dat betekent dat de eerste viering op zondag 27 november 2022 plaatsvindt in de Dominicus.
Zie verder het vieringenrooster.

Het schema van de zondagsvieringen in Wergea en Wytgaard verandert niet. Wel kunnen de vieringen bij koud weer plaatsvinden in resp. de Frissel in Wergea en in de parochiezaal van Wytgaard.

De kerstvieringen laten we zoals ze gepland stonden op het rooster:

Het schema van de doordeweekse vieringen verandert niet.