vrede, ontwikkeling, missie (vom)

De werkgroep VOM wil de solidariteit met mensen in de Derde Wereld bevorderen. Zij organiseert een aantal projecten verspreid over het jaar zoals de adventsactie, vastenactie, vastenmaaltijd, verkoop van vredeskranten, (kerst)kaarten en in thematische vieringen wordt aandacht besteed aan wisselende projecten wereldwijd ter bevordering van vrede en een rechtvaardige samenleving.

Vastenactiethema 2020 en 2021 ‘Werken aan je toekomst’
De afgelopen jaren is hard gewerkt om zoveel mogelijk kinderen naar school te krijgen. Terwijl in 1990 nog maar 50 procent van de kinderen lager onderwijs ontving, gaat nu 95 procent van de kinderen wereldwijd naar school. Een groot succes!

Daarom zet Vastenactie nu een volgende stap. Ze wil zoveel mogelijk kinderen de kans geven om ook vervolgonderwijs te volgen: een beroepsopleiding in de techniek of in de zorg of soms zelf hoger of universitair onderwijs. Elk jaar dat een jongere langer naar school gaat zorgt voor twintig procent meer inkomen voor de rest van zijn leven. Met uw bijdrage kunnen we het beroepsonderwijs in Afrikaanse landen ondersteunen, zorgen voor goede schoolspullen en gebouwen met toiletvoorzieningen en kunnen we de ouders informeren over het belang van onderwijs voor de jongeren. We hebben bakkers, automonteurs, leerkrachten en kledingmakers nodig in onze samenleving. Voor meer informatie, klik hier >>> 

U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie, Den Haag, of u kunt uw bijdrage in de vastenbus deponeren die u in elke kerk van de parochie aantreft.
In het weekend van 27 en 28 februari is de extra collecte voor de Vastenactie.

Top