vrede, ontwikkeling, missie (vom)

De werkgroep VOM wil de solidariteit met mensen in de Derde Wereld bevorderen. Zij organiseert een aantal projecten verspreid over het jaar zoals de adventsactie, vastenactie, vastenmaaltijd, verkoop van vredeskranten, (kerst)kaarten en in thematische vieringen wordt aandacht besteed aan wisselende projecten wereldwijd ter bevordering van vrede en een rechtvaardige samenleving.

Vastenactie 2020 Werken aan je toekomst
Beroepsonderwijs voor jonge mensen, daar vraagt de Vastenactie dit jaar aandacht voor. Dankzij uw donaties in de afgelopen jaren gaan nu 90% van de kinderen wereldwijd naar de lagere school. In de jaren 80 was dat nog ver onder de 50%. Nu proberen we de volgende stappen te zetten. Zowel meisjes als jongens hebben er veel baat bij om een vak te leren. Elk jaar extra onderwijs heeft een fors hoger gezinsinkomen tot gevolg. Een ambacht leren, verpleegkundige worden, leren opzetten van een eigen onderneming, het zorgt voor een goede basis die een uitweg biedt uit de armoede. We hopen dat u met uw donatie hieraan wilt bijdragen. Van 26 februari tot en met Pasen staan de vastenactiebussen achter in de kerk voor uw bijdrage. In het weekend van 21 en 22 maart wordt er in de vieringen aandacht besteed aan de vastenactie.

Vastenmaaltijd, zondag 22 maart, 18 uur, Titus Brandsma Huis
Op de avond van 22 maart houden we de jaarlijkse vastenmaaltijd. Om 18 uur kunt u aanschuiven voor een eenvoudige maaltijd. Het is mooi om samen aan tafel te gaan, een keer te spreken met iemand die u nog niet kent en zo bij te dragen aan de projecten van Vastenactie. We vragen u namelijk aan het einde van de maaltijd royaal te doneren, naar uw eigen mogelijkheden. De hele opbrengst, na aftrek van de gemaakte kosten, gaat naar de scholingsprojecten die Vastenactie dit jaar ondersteunt. Werken aan je toekomst! Is het thema dit jaar. We ondersteunen het beroepsonderwijs in verschillende landen in Afrika en Zuid-Amerika, zodat jonge mensen een goede toekomst tegemoet gaan.

Neem dus uw familie en vrienden mee! Vertel over de maaltijd aan kennissen en aan mensen die anders alleen aan tafel zitten. Samen maken we er een mooie avond van. U kunt zich aanmelden via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Voorafgaand aan de maaltijd om 17.30 uur is er een korte gebedsviering in het Titus Bransma Huis. We zingen een lied, bidden een psalm en vragen om aandacht voor iedereen die het moeilijk heeft dichtbij en verder weg. Ook hier bent u van harte welkom, ook als u niet mee wilt eten.
VOM-groep Sint-Vitusparochie

Top