vrede, ontwikkeling, missie (vom)

De werkgroep VOM wil de solidariteit met mensen in de Derde Wereld bevorderen. Zij organiseert een aantal projecten verspreid over het jaar zoals de adventsactie, vastenactie, vastenmaaltijd, verkoop van vredeskranten, (kerst)kaarten en in thematische vieringen wordt aandacht besteed aan wisselende projecten wereldwijd ter bevordering van vrede en een rechtvaardige samenleving.

Vastenactie 2020 Werken aan je toekomst
Beroepsonderwijs voor jonge mensen, daar vraagt de Vastenactie dit jaar aandacht voor. Dankzij uw donaties in de afgelopen jaren gaan nu 90% van de kinderen wereldwijd naar de lagere school. In de jaren 80 was dat nog ver onder de 50%. Nu proberen we de volgende stappen te zetten. Zowel meisjes als jongens hebben er veel baat bij om een vak te leren. Elk jaar extra onderwijs heeft een fors hoger gezinsinkomen tot gevolg. Een ambacht leren, verpleegkundige worden, leren opzetten van een eigen onderneming, het zorgt voor een goede basis die een uitweg biedt uit de armoede. We hopen dat u met uw donatie hieraan wilt bijdragen. Van 26 februari tot en met Pasen staan de vastenactiebussen achter in de kerk voor uw bijdrage. In het weekend van 21 en 22 maart wordt er in de vieringen aandacht besteed aan de vastenactie.

NL21 INGB 0000 005850
t.n.v. Vastenactie Den Haag

De vastenmaaltijd in het Titus Brandsma Huis gaat niet door ivm het corona-virus.

Top