Leerhuis

het centrum voor catechese & spiritualiteit

(laatste update 03-04-2023)

Titus Brandsma HuisDe Sint-Vitusparochie wil vanuit de katholieke traditie gelegenheid geven ieders spiritualiteit een leven lang te laten groeien, ontwikkelen en verdiepen. Andere tradities worden daarbij niet uit het oog verloren.

Zie het totale programma van het cursuswerk voorjaar 2023  

<<klik hier>> voor activiteitenoverzicht maart/april 2023

 

 

Voor klupcatechese zie de jeugdpagina

Bijeenkomst Elsisabethgroep 24 mei verplaatst naar 31 mei

 

 

Voor online bezinning, klik op gebeden, teksten, liederen en verhalen.

Verder bieden wij:

 De website geloveninleeuwarden is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Leeuwarden. Op deze site zijn de activiteiten van de verschillende kerken in Leeuwarden te vinden. Iedereen wordt uitgenodigd ook activiteiten in een van de andere kerken bij te wonen.

Voor alle activiteiten in het Titus Brandsma Huis is aanmelding verplicht.

Hoe geeft u zich op 
via aanmeldformulier 
– per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– of telefonisch ( 06 82 40 36 80 ) op maandag en woensdag van 9.30 tot 11.00 uur.

 

5 June 2023
kaarten maken en mandala's kleuren
6 June 2023
het Evangelie van Lucas door Peter Vermaat
9 June 2023
Klupcatechese / graag opgeven bij kerkelijk bureau
14 June 2023
Fioretti groep