Leerhuis

het centrum voor catechese & spiritualiteit

(laatste update 09-11-2022)

Titus Brandsma HuisDe Sint-Vitusparochie wil vanuit de katholieke traditie gelegenheid geven ieders spiritualiteit een leven lang te laten groeien, ontwikkelen en verdiepen. Andere tradities worden daarbij niet uit het oog verloren.

Zie het programma van het cursuswerk najaar 2022  
Voor online bezinning, klik op gebeden, teksten, liederen en verhalen.

 

<<klik hier>> voor activiteitenoverzicht

Verder bieden wij:

 De website geloveninleeuwarden is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Leeuwarden. Op deze site zijn de activiteiten van de verschillende kerken in Leeuwarden te vinden. Iedereen wordt uitgenodigd ook activiteiten in een van de andere kerken bij te wonen.

Voor alle activiteiten in het Titus Brandsma Huis is aanmelding verplicht.

Hoe geeft u zich op 
via aanmeldformulier 
– per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– of telefonisch ( 06 82 40 36 80 ) op maandag en woensdag van 9.30 tot 11.00 uur.

 

28 November 2022
lied Nynke Laverman luisteren en bespreken
29 November 2022
'Geloof op tafel' olv pastores
2 December 2022
'Geloof op tafel' olv pastores
5 December 2022
kaarten maken en mandala's kleuren
6 December 2022
het Evangelie van Lucas door Peter Vermaat
9 December 2022
Klupcatechese / graag opgeven bij kerkelijk bureau