Leerhuis

het centrum voor catechese & spiritualiteit

(laatste update 23-10-2023)

Titus Brandsma Huis

 

 

De Sint-Vitusparochie wil vanuit de katholieke traditie gelegenheid geven ieders spiritualiteit een leven lang te laten groeien, ontwikkelen en verdiepen. Andere tradities worden daarbij niet uit het oog verloren.

 

Bij de kopfoto:  bijeenkomst geloof op tafel in Wytgaard dd 20 oktober 2023. Klik hier voor meer.

 

 

 

Activiteiten Titus Brandsma Huis december 2023

Zie het totale programma van het cursuswerk voorjaar 2024

 

Voor klupcatechese zie de jeugdpagina

Voor online bezinning, klik op gebeden, teksten, liederen en verhalen.

 

Verder bieden wij:

 De website geloveninleeuwarden is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Leeuwarden. Op deze site zijn de activiteiten van de verschillende kerken in Leeuwarden te vinden. Iedereen wordt uitgenodigd ook activiteiten in een van de andere kerken bij te wonen.

Voor alle activiteiten in het Titus Brandsma Huis is aanmelding verplicht.

Hoe geeft u zich op 
via aanmeldformulier 
– per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– of telefonisch ( 06 82 40 36 80 ) op maandag en woensdag van 9.30 tot 11.00 uur.

 

8 December 2023
Klupcatechese / graag opgeven bij kerkelijk bureau
12 December 2023
Geloof op tafel
15 December 2023
Geloof op tafel
18 December 2023
Lectio devina ("Goddelijk lezen")