Leerhuis

het centrum voor catechese & spiritualiteit

(laatste update 06-01-2023)

Titus Brandsma HuisDe Sint-Vitusparochie wil vanuit de katholieke traditie gelegenheid geven ieders spiritualiteit een leven lang te laten groeien, ontwikkelen en verdiepen. Andere tradities worden daarbij niet uit het oog verloren.

<<klik hier>> voor activiteitenoverzicht februari 2023

Zie het totale programma van het cursuswerk voorjaar 2023  

 

Voor online bezinning, klik op gebeden, teksten, liederen en verhalen.

Verder bieden wij:

 De website geloveninleeuwarden is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Leeuwarden. Op deze site zijn de activiteiten van de verschillende kerken in Leeuwarden te vinden. Iedereen wordt uitgenodigd ook activiteiten in een van de andere kerken bij te wonen.

Voor alle activiteiten in het Titus Brandsma Huis is aanmelding verplicht.

Hoe geeft u zich op 
via aanmeldformulier 
– per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– of telefonisch ( 06 82 40 36 80 ) op maandag en woensdag van 9.30 tot 11.00 uur.

 

6 February 2023
kaarten maken en mandala's kleuren
7 February 2023
het Evangelie van Lucas door Peter Vermaat
8 February 2023
Synodale dialoog – 'gezag en participatie'
Synodale dialoog – 'gezag en participatie'
10 February 2023
Klupcatechese / graag opgeven bij kerkelijk bureau