vieringen doordeweek

Doordeweek zijn er ook vieringen in de Sint-Vitusparochie en wel

De vieringen die doordeweek plaatsvinden zijn meestal kleinschalig. Ze vinden wekelijks, 2-wekelijks of maandelijks plaats volgens een vastgesteld rooster, zie de webpagina doordeweekse vieringlocaties.
Tijdens vakanties kan van dit rooster worden afgeweken.

In de kapel van ziekenhuis MCL in Leeuwarden wordt wekelijkse op zondagochtend een oecumenische viering gehouden.