kleinschalige vieringlocaties

Kleinschalige, door-de-weekse vieringen in de 4 kerken, vindt u op het vieringrooster.

Door-de-weekse, kleinschalige vieringen op andere locaties dan de 4 kerken vindt u in het overzicht van álle doordeweekse en kleinschalige vieringen. Deze vieringen vinden wekelijks of maandelijks plaats volgens een vastgesteld rooster. Tijdens vakanties kan van dit rooster worden afgeweken.

In de kapel van ziekenhuis MCL in Leeuwarden wordt wekelijkse op zondagochtend een oecumenische viering gehouden.