Maria ten Hemelopneming, Wytgaard/Easterwierrum

Maria tH Maria tH-interieur

 

 

 

 

 
contact
Maria ten Hemelopneming
Tjissema 2
9089 BG Wytgaard
contact.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl

gemeenschap- en beheercommissie
taken en bevoegdheden
contact: gb.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl 

vieringen

  • eucharistieviering wekelijks op donderdag om 19.00 uur
  • en eucharistie- of communieviering om de 14 dagen op zondagochtend om 9.30 uur, zie het vieringrooster (waarop steeds de laatste wijzigingen).

rozenkransgebed
De maanden mei en oktober zijn traditioneel gewijd aan Maria. In die maanden is er iedere woensdagavond om 19.30 uur rozenkransbidden in de Maria ten Hemelopneming.

kruiswegstaties
De kruiswegstaties in de Maria ten Hemelopneming zijn in het najaar van 2017 geplaatst. Ze zijn afkomstig uit de St. Marcuskerk te Jirnsum, die in 2017 aan de eredienst is onttrokken.

Van de staties is een boekje gemaakt vergezeld van meditatieve teksten. Om de herkomst van de staties in gedachten te houden, heeft het boekje de titel gekregen: ‘Langs de kruisweg van de H. Marco te Jirnsum naar de Maria ten Hemelopneming in Wytgaard’. Dit boekje is verkrijgbaar in de kerk.

Meer over de staties, over Piet Schoenmaker, de beeldend kunstenaar die de staties heeft ontworpen, en over het atelier waar ze zijn vervaardigd, leest u hier >>>

begraafplaats
Voor informatie: begraafplaats.wytgaard@sintvitusparochie.nl  

(Historische informatie over orgel, begraafplaats, etc. van harte welkom. Graag sturen naar webmaster@sintvitusparochie.nl)