diaconie

Naaste zijn voor je medemens‘. Daaraan willen we concreet invulling geven.

In de diaconie proberen we actief aandacht te hebben voor de medemens, jong en oud, dichtbij en veraf. Waar nodig en mogelijk willen we contact leggen en hulp bieden, geestelijk en praktisch. We werken samen met de parochiële Caritas en andere diaconale instanties ten behoeve van mensen in nood.

Leidraad vormen de verhalen over ‘de barmhartige Samaritaan’ (Lucas 10, 25 – 37 en Matteüs 25, 31-40) en het gedachtegoed van het katholiek sociaal denken, concreet vormgegeven achter de pictogrammen hieronder.

Terugblik op Share the Journey bijeenkomst in Groningen, georganiseerd door Cordaid. Op de eerste foto rechts staat Gisèle Omurungi, vertegenwoordiger namens onze parochie op deze bijeenkomst en lid van het parochiebestuur. 

 

Ter info:

Jaarverslag diaconaal opbouwwerker januari 2019-januari-2020
Jaarverslag diaconaal opbouwwerker april 2018- februari 2019