Diaconie

Naaste zijn voor je medemens‘.

Daaraan willen we concreet invulling geven.
In de diaconie proberen we actief aandacht te hebben voor de medemens, jong en oud, dichtbij en veraf. Waar nodig en mogelijk willen we contact leggen en hulp bieden, geestelijk en praktisch. We werken samen met de parochiële Caritas en andere diaconale instanties ten behoeve van mensen in nood.

Leidraad vormen de verhalen over ‘de barmhartige Samaritaan’ (Lucas 10, 25 – 37 en Matteüs 25, 31-40) en het gedachtegoed van het katholiek sociaal denken, concreet vormgegeven achter de pictogrammen op deze pagina.

Vreemdeling zijn of thuiskomen?  Klik hier voor een lezing over het bijbelboek Ruth.

 

Boeren rondom Leeuwarden openden hun deuren op 22 april tijdens ‘Toer de Boer’

15 Februari was in Wytgaard een parochiecafé waar boeren en burgers bijeenkwamen  om meer inzicht te krijgen in de dilemma’s die er leven en meer begrip te krijgen voor elkaar.
N.a.v. deze bijeenkomst berichten we u hier over ‘Toer de Boer’.

Op zaterdag 22 april 2023 openden 15 melkveebedrijven in en rond Leeuwarden hun deuren voor publiek tijdens een speciale ‘Toer de Boer’. Wat wordt er al gedaan voor een toekomstbestendige landbouw? Alle info te vinden op: https://www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl/ en op de parochiewebsite.

klik hier voor het persberichtom het persbericht te lezen.

 

Jaarverslag diaconaal opbouwwerker 2022
Jaarverslag huis van ontmoeting 2022
Jaarverslag diaconaal opbouwwerker 2020
Jaarverslag diaconaal opbouwwerker januari 2019-januari-2020
Jaarverslag diaconaal opbouwwerker april 2018- februari 2019