Diaconie

Naaste zijn voor je medemens‘.

Daaraan willen we concreet invulling geven.
In de diaconie proberen we actief aandacht te hebben voor de medemens, jong en oud, dichtbij en veraf. Waar nodig en mogelijk willen we contact leggen en hulp bieden, geestelijk en praktisch. We werken samen met de parochiële Caritas en andere diaconale instanties ten behoeve van mensen in nood.

Leidraad vormen de verhalen over ‘de barmhartige Samaritaan’ (Lucas 10, 25 – 37 en Matteüs 25, 31-40) en het gedachtegoed van het katholiek sociaal denken, concreet vormgegeven achter de pictogrammen op deze pagina.

ALOHA VASTENACTIE veertigdagentijd 2024

PLASTICVRIJ VASTEN