diaconie

We willen concreet invulling geven aan het begrip ‘naaste zijn voor je medemens‘. 

In de diaconie proberen we actief aandacht te hebben voor de medemens, jong en oud, dichtbij en veraf. Waar nodig en mogelijk willen we contact leggen en hulp bieden, geestelijk en praktisch. We werken samen met de parochiële Caritas en andere diaconale instanties ten behoeve van mensen in nood.

Leidraad vormen de verhalen over ‘de barmhartige Samaritaan’ (Lucas 10, 25 – 37 en Matteüs 25, 31-40) en het gedachtegoed van het katholiek sociaal denken, concreet vormgegeven achter de pictogrammen hieronder.

Ter info: Jaarverslag diaconaal opbouwwerker april 2018- februari 2019