Diaconie

Naaste zijn voor je medemens‘.

Daaraan willen we concreet invulling geven.
In de diaconie proberen we actief aandacht te hebben voor de medemens, jong en oud, dichtbij en veraf. Waar nodig en mogelijk willen we contact leggen en hulp bieden, geestelijk en praktisch. We werken samen met de parochiële Caritas en andere diaconale instanties ten behoeve van mensen in nood.

Leidraad vormen de verhalen over ‘de barmhartige Samaritaan’ (Lucas 10, 25 – 37 en Matteüs 25, 31-40) en het gedachtegoed van het katholiek sociaal denken, concreet vormgegeven achter de pictogrammen op deze pagina.

Klik hier voor een lezing over het bijbelboek Ruth.

 

Low Waste Duurzaamheid

Klik hier voor de wekelijkse tips van de werkgroep duurzaamheid

Kerk in actie voor het klimaat

Kerk in actie voor het klimaat. Iedereen kan zijn steentje bijdragen om het milieu te sparen. Door minder of geen vlees te eten, meer te fietsen of wat korter en minder vaak te douchen bijvoorbeeld. Laat ons weten wat jij gaat veranderen in je dagelijks leven. Wij rekenen uit hoeveel CO2 je daarmee bespaart en tellen de besparingen van alle deelnemers bij elkaar op. Wie weet hoeveel het oplevert!?

Jaarverslag diaconaal opbouwwerker 2020
Jaarverslag diaconaal opbouwwerker januari 2019-januari-2020
Jaarverslag diaconaal opbouwwerker april 2018- februari 2019