dagkapel St. Marcus

Begraafplaats JirnsumSt.Marcus/dagkapel

 

 

 

 

 
bezoekadres
Rijksweg 27
Jirnsum.marcus@sintvitusparochie.nl

gemeenschap- en beheercommissie
postadres
Molenhiem 14
9011 TC Jirnsumcoact: gb.marcus@sintvitusparochie.nl 

vieringen
tweewekelijks op donderdagochtend 9.30 uur volgens rooster

kerkgebouw

De St. Marcuskerk is op 31 augustus 2017 overgedragen aan de Stichting Kerkelijk Erfgoed Jirnsum en daarmee niet langer eigendom van de Sint-Vitusparochie.
De voormalige parochiekerk blijft wel beschikbaar voor uitvaarten.
Daarnaast is er om de week op donderdag om 09.30 uur een Eucharistieviering in de kapel. Na afloop is er koffiedrinken om elkaar te ontmoeten.

Na de overdracht van het kerkgebouw zijn de kruiswegstaties die speciaal voor de Marcuskerk waren vervaardigd uit de kerk verwijderd en herplaatst in de Maria ten Hemelopneming in Wytgaard. 

Van de staties is een boekje gemaakt vergezeld van teksten. Om de herkomst van de staties in gedachten te houden heeft het boekje de titel gekregen: ‘Langs de kruisweg, van de H. Marco te Jirnsum naar de Maria ten Hemelopneming in Wytgaard’. Het boekje wordt gebruikt in de Maria ten Hemelopneming tijdens het bidden van de Kruisweg op Goede Vrijdag.

(Zodra we meer informatie over het kerkgebouw hebben, wordt die geplaatst) 

begraafplaats
info volgt