dagkapel St. Marcus Jirnsum

Begraafplaats JirnsumSt.Marcus/dagkapel

 

 

 

 

 
bezoekadres
Rijksweg 27
Jirnsum
contact.marcus@sintvitusparochie.nl

gemeenschap- en beheercommissie
taken en bevoegdheden
postadres
Molenhiem 14
9011 TC Jirnsum
contact: gb.marcus@sintvitusparochie.nlb.marcus@sintvitusparochie.nl 

vieringen
tweewekelijks op donderdagochtend 9.30 uur volgens rooster

kerkgebouw
De St. Marcuskerk is op 31 augustus 2017 overgedragen aan de Stichting Kerkelijk Erfgoed Jirnsum en daarmee niet langer eigendom van de Sint-Vitusparochie.
De voormalige parochiekerk blijft beschikbaar voor uitvaarten.
Daarnaast is er om de week op donderdag om 09.30 uur een Eucharistieviering in de kapel. Na afloop is er koffiedrinken om elkaar te ontmoeten.

kruiswegstaties
Na de overdracht van het kerkgebouw zijn de kruiswegstaties die speciaal voor de Marcuskerk waren vervaardigd, verwijderd en herplaatst in de Maria ten Hemelopneming in Wytgaard. 
Van de staties is een boekje gemaakt met foto’s en teksten. Detitel luidt:
‘Langs de kruisweg, van de H. Marco te Jirnsum naar de Maria ten Hemelopneming in Wytgaard’

begraafplaats
Voor informatie: begraafplaats.jirnsum@sintvitusparochie.nl

(meer informatie over kerkgebouw //begraafplaats is welkom, graag sturen naar webmaster@sintvitusparochie.nl)