doop en overlijden

Geboorte en dood behoren tot de kernmomenten van ons bestaan en daar willen we bij stilstaan binnen onze geloofsgemeenschap. Dit doen wij met het sacrament van de doop (veelal aan het begin) en het sacrament van de ziekenzalving en desgewenst een kerkelijke uitvaart aan het einde van ons leven.

doop

Voor het aanvragen van een doop kunt u contact opnemen met pastoor Van der Wal, tel. (058)2894090, pastoor.vanderwal@sintvitusparochie.nl

bij overlijden: bel de ‘pastor van de week’ 

Wilt u de pastor die in een bepaalde week ‘wacht’ heeft als eerste benaderen voor een uitvaart? Pastores-wissel vindt wekelijks plaats op maandag.

Pastoor Van der Wal heeft de uitvaartwacht in de even weken.
Pastor Kamsma heeft de uitvaartwacht in de oneven weken.

even weken
L.R. van der Wal
tel. 058-289 40 90
pastoor.vanderwal@sintvitusparochie.nl

oneven weken
mw. G.M.H. Kamsma-Kunst
tel. 06-12 80 42 05
pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl

G.Kamsma-150x150

 

 

Een uitvaart komt vaak onverwacht en eist van de pastores veel voorbereiding en aandacht. Een kleiner geworden pastoraal team is verantwoordelijk voor een goede voortgang van het pastoraat in onze parochie.
Daarom kiezen we ervoor om bij toerbeurt ‘pastor van de week’ te zijn. In geval van vakantie, ziekte of andere afwezigheid van één van de pastores wordt in onderling overleg een passende regeling getroffen.