doop en overlijden

Geboorte en dood behoren tot de kernmomenten van ons bestaan en daar willen we bij stilstaan binnen onze geloofsgemeenschap.

Dit doen wij met het sacrament van de doop (veelal aan het begin) en het sacrament van de ziekenzalving en desgewenst een kerkelijke uitvaart aan het einde van ons leven.

 

 

DOOP

 

Voor het aanvragen van een doop kunt u contact opnemen met pastoor Van der Wal, tel. (058)2894090, pastoor.vanderwal@sintvitusparochie.nl

De doopschelp, een nieuw gebruik; klik op de afbeelding

 

 

OVERLIJDEN

Bij overlijden: bel de ‘pastor van de week’. Dit is de pastor die de uitvaartwacht in die week heeft. Wisseldag is in principe om de twee weken op maandag. Op het vieringrooster staat boven iedere week aangegeven wie pastor van de week is.

 

L.R. van der Wal
tel. 058-289 40 90
pastoor.vanderwal@sintvitusparochie.nl

 

 

 

 

G.Kamsma-150x150

mw. G.M.H. Kamsma-Kunst
tel. 06-12 80 42 05
pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl

 

 

 


Wanneer men via de pastor van de week een uitvaartplechtigheid voorbereidt komt er een
gedachteniskruisje in een van de kerken te hangen, wordt er zes weken voor de overledene
gebeden, wordt er een in memoriam geplaatst in het parochieblad, en wordt de overledene
herdacht in de Allerzielenviering. Ook is er de mogelijkheid dat de werkgroep Omzien naar
elkaar een bezoek brengt aan de partner van de overledene. Bovendien wordt het overlijden
doorgegeven aan de parochieadministratie.
Wanneer men ervoor kiest om buiten de parochie een uitvaartplechtigheid te organiseren, zijn
bovenstaande zaken niet mogelijk, behalve wanneer er goed overleg is geweest met de pastor
van de week.