doop en overlijden

Geboorte en dood behoren tot de kernmomenten van ons bestaan en daar willen we bij stilstaan binnen onze geloofsgemeenschap.

Dit doen wij met het sacrament van de doop (veelal aan het begin) en het sacrament van de ziekenzalving en desgewenst een kerkelijke uitvaart aan het einde van ons leven.

doop

Voor het aanvragen van een doop kunt u contact opnemen met pastoor Van der Wal, tel. (058)2894090, pastoor.vanderwal@sintvitusparochie.nl

De doopschelp, een nieuw gebruik; klik op de afbeelding.

overlijden

Bij overlijden: bel de ‘pastor van de week’. Dit is de pastor die de uitvaartwacht in die week heeft. Wisseldag is in principe om de twee weken op maandag.
Op het vieringrooster staat boven iedere week aangegeven wie pastor van de week is.

L.R. van der Wal
tel. 058-289 40 90
pastoor.vanderwal@sintvitusparochie.nl

 

G.Kamsma-150x150mw. G.M.H. Kamsma-Kunst
tel. 06-12 80 42 05
pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl

 

Een uitvaart komt vaak onverwacht en eist van de pastores veel voorbereiding en aandacht. Een kleiner geworden pastoraal team is verantwoordelijk voor een goede voortgang van het pastoraat in onze parochie.
Daarom kiezen we ervoor om bij toerbeurt ‘pastor van de week’ te zijn. In geval van vakantie, ziekte of andere afwezigheid van één van de pastores wordt in onderling overleg een passende regeling getroffen.