doop en overlijden

Geboorte en dood behoren tot de kernmomenten van ons bestaan en daar willen we bij stilstaan binnen onze geloofsgemeenschap.

Dit doen wij met het sacrament van de doop (veelal aan het begin) en het sacrament van de ziekenzalving en desgewenst een kerkelijke uitvaart aan het einde van ons leven.

doop

Voor het aanvragen van een doop kunt u contact opnemen met pastoor Van der Wal, tel. (058)2894090, pastoor.vanderwal@sintvitusparochie.nl

De doopschelp, een nieuw gebruik; klik op de afbeelding.

overlijden

Bij overlijden: bel de ‘pastor van de week’. Dit is de pastor die de uitvaartwacht in die week heeft. Wisseldag is in principe om de twee weken op maandag. Op het vieringrooster staat boven iedere week aangegeven wie pastor van de week is. Voor de komende weken is dat volgens onderstaand rooster”:

29 november 2021 t/m 5 december 2021 B. v.d. Wal 058-2894090
6 december 2021 t/m 12 december 2021 G. Kamsma 06-12804205
13 december 2021 t/m 19 december 2021 B. v.d. Wal 058-2894090
20 december 2021 t/m 26 december 2021 B. v.d. Wal 058-2894090
27 december 2021 t/m 2 januari 2022 G. Kamsma 06-12804205

L.R. van der Wal
tel. 058-289 40 90
pastoor.vanderwal@sintvitusparochie.nl

 

G.Kamsma-150x150mw. G.M.H. Kamsma-Kunst
tel. 06-12 80 42 05
pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl

 

(overgenomen uit nieuwsbrief 33)
Wanneer iemand is overleden kunnen de nabestaanden contact opnemen met de pastor van de
week. Die pastor is de verantwoordelijke voor de uitvaarten voor mensen die in die week zijn
overleden. In het parochieblad en op de website staat wie pastor van de week is.
In overleg met die pastor wordt dan afgesproken wanneer en waar de uitvaartplechtigheid plaats
kan vinden. Dat kan in een van de parochiekerken en/of in het crematorium. Ook kan de pastor
meegaan naar de begraafplaats. Samen met de familie overlegt de pastor wat de mogelijkheden
zijn.
Wanneer men via de pastor van de week een uitvaartplechtigheid voorbereidt komt er een
gedachteniskruisje in een van de kerken te hangen, wordt er zes weken voor de overledene
gebeden, wordt er een in memoriam geplaatst in het parochieblad, en wordt de overledene
herdacht in de Allerzielenviering. Ook is er de mogelijkheid dat de werkgroep Omzien naar
elkaar een bezoek brengt aan de partner van de overledene. Bovendien wordt het overlijden
doorgegeven aan de parochieadministratie.
Wanneer men ervoor kiest om buiten de parochie een uitvaartplechtigheid te organiseren, zijn
bovenstaande zaken niet mogelijk, behalve wanneer er goed overleg is geweest met de pastor
van de week.
In de Sint Vitusparochie kiezen we ervoor om tijdens uitvaarten maximaal 50 personen toe te
laten en in de kleinere, smallere kerk van Wergea maximaal 30 personen, zodat het mogelijk
blijft om op anderhalve meter afstand van elkaar te blijven. De veiligheid van de gasten, de
vrijwilligers en de pastores staat voorop in deze lastige tijd. Als u vragen heeft kunt u contact
opnemen met pastoor van der Wal (058-2894090) of pastor Germa Kamsma-Kunst (06-
12804205).