doop en overlijden

Geboorte en dood behoren tot de kernmomenten van ons bestaan en daar willen we bij stilstaan binnen onze geloofsgemeenschap. Dit doen wij met het sacrament van de doop (veelal aan het begin) en het sacrament van de ziekenzalving en desgewenst een kerkelijke uitvaart aan het einde van ons leven.

doop

Voor het aanvragen van een doop kunt u contact opnemen met pastoor Stiekema, tel. (058)2894090, pastoor.stiekema@sintvitusparochie.nl

bij overlijden: bel de ‘pastor van de week’ 

Wilt u de pastor die in een bepaalde week ‘wacht’ heeft als eerste benaderen voor een uitvaart?
pastores-wissel wekelijks op maandag

even weken
P.J.J. Stiekema
tel. 058-2894090
pastoor.stiekema@sintvitusparochie.nl
pastoor Stiekema

oneven weken
mw. G.M.H. Kamsma-Kunst
tel. 06-12804205
pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl
G.Kamsma-150x150

 

Een uitvaart komt vaak onverwacht en eist van de pastores veel voorbereiding en aandacht. Een kleiner geworden pastoraal team is verantwoordelijk voor een goede voortgang van het pastoraat in onze parochie.
Daarom kiezen we ervoor om bij toerbeurt ‘pastor van de week’ te zijn.  In geval van vakantie, ziekte of andere afwezigheid van één van de pastores wordt in onderling overleg een passende regeling getroffen.

Wilt u de pastor die in een bepaalde week ‘wacht’ heeft als eerste benaderen voor een uitvaart?