nieuwe gebeden, teksten, liederen, verhalen en films voor de Goede Week

Nu de kerken gesloten zijn, draagt het pastoresteam digitaal teksten aan – ook voor de kinderen – om de onderlinge verbondenheid gestalte te geven en ons geloofsleven te voeden. Dit is een groeipagina…

voor de kinderen

update 6 april: Wekelijks staat op de jeugdpagina een nieuwe film over een bijbelverhaal en voor de Goede Week zijn de Kinderkruisweg en verhalen voor Paaszaterdag toegevoegd, voorgelezen door pastor Kamsma.

voor iedereen die tijd wil inruimen voor bezinning / meditatie en gebed

Tagged with: , , ,

uitnodiging om mee te bidden

Deze Goede Week staat het lijden van de stad en de wereld centraal. Hoe gaan we daar mee om? Waar is God te vinden in lijden en dood? Hoe kunnen we Gods liefde in deze bizarre wereld verstaan? 

Ons gebed is  nodig. U wordt daarom van harte uitgenodigd mee te bidden met een van de vieringen die deze week vanuit de parochie worden uitgezonden, of met de stiltemeditatie. Daarmee ondersteunen we de gebedsestafette die diverse kerken in de stad Leeuwarden deze week houden. 

nieuwe muurkrant buitengebied

Top