Oecumenische dienst Wirdum 20 juni 2021

maandactie juli: vehikel zegenen op herhaling

De opbrengsten van de ludieke acties zijn voor de inrichting van de Franciscuszaal, inclusief de apparatuur die aangeschaft moet worden voor beeld en geluid.

De vakantieperiode staat weer voor de deur, en hoewel veel mensen in eigen land zullen blijven, trekken mensen er wel op uit: met de fiets, de brommer, motor of auto, rollator, scootmobiel. Daarom willen we mensen in de gelegenheid stellen om hun vervoersmiddel te laten zegenen. Ook is er gelegenheid om een Christoffelmedaille te kopen. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 3 juli tussen 14.30 en 15.30 uur op en naast het kerkplein van de Maria ten hemelopneming in Wytgaard (Tjissema 2). Deze zegen is voor alle parochianen van de Sint Vitus Parochie! En ook niet parochianen zijn welkom. Men is vrij om een bijdrage te geven voor het Titus Brandsma Huis.    

In de maand augustus is geen ludieke actie vanwege de vakantieperiode.


 

     

Tsjerkepaad en Oargelpaad

3 juli tm 11 september 2021

De St. Bonifatiuskerk is aangemeld voor Tsjerkepaad 2021.
Het gaat in eeste instantie om de woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Als er genoeg kerkwachten zijn ook op de donderdag- en vrijdagmiddag.

In het kader van Oargelpaad 2021 is de St. Bonifatiuskerk ingeroosterd op
zaterdag 3 juli   van 15.50 – 16.00 uur  L. Eggink, Rotterdam
zaterdag 24 juli van 15.30 – 16.00 uur  R.A. Westra, Noardburgum
zaterdag 4 sept. van 14.30 – 15.00 uur  A. Wiegersma, Lochem
                           van 15.30 – 16.00 uur  H.W. Kros, Capelle a.d/ IJsel

Tijdschriftenactie voor gevangenen

Ook dit jaar werken Exodus en de kerken van Leeuwarden samen in een actie voor de gevangenen in de Marwei. Deze keer worden tijdschriften ingezameld voor de mannen. Door de coronamaatregelen hebben zij dit jaar vrijwel geen bezoek gehad en werd de bibliotheek gesloten. Daarom zijn tijdschriften nu extra welkom.

Read more ›

Er zijn nog een aantal puzzels beschikbaar!

Ludiek actie maand mei: Puzzels – update

In de maand mei waren alle parochianen in de gelegenheid tot het bestellen van een puzzel met de prachtige afbeelding van het Titus Brandsma Huis.

Er zijn nog een aantal puzzels beschikbaar!

Bent u niet in de gelegeheid geweest uw bestelling te plaatsten? Tijdens de openstelling van de Bonifatiuskerk op de zaterdagmiddag, zijn de puzzels tegen een vergoeding van 8 euro te verkrijgen bij de Kerkwacht. OP = OP

zie ook: https://www.sintvitusparochie.nl/voortgang-ludieke-acties-titus-brandsma-huis/

‘mensen’ – blog 05 van Pastor Minnema

De Bijbel letterlijk lezen? – column bisschop

verlopen grafrechten begraafplaats Jirnsum

collecte en giften via QR-code

scan of klik

Het coronavirus drukt een zware stempel op de hele samenleving en ook op onze geloofsgemeenschappen. Al een hele tijd zijn vieringen maar beperkt toegankelijk. Dit is ook merkbaar aan de inkomsten uit collectes en giften. Wij begrijpen best dat u hier niet direct aan denkt of dat u het lastig vindt om online te regelen. Daarom willen wij het onder uw aandacht brengen en het doneren vergemakkelijken.

Read more ›

nieuwsbrief 36

ludieke acties Titus Brandsma Huis

Er is een kleine werkgroep bezig om via ludieke acties geld in te zamelen voor de verbouw van het Titus Brandsma Huis. De opbrengsten van de ludieke acties zijn voor de inrichting van de Franciscuszaal, inclusief voor de apparatuur die aangeschaft moet worden voor beeld en geluid.
We hopen daarom dat veel parochianen meedoen en dat zij proberen om ook mensen van buiten de parochie warm te maken voor de diverse acties.

Lees ook: ludieke acties verbouw Titus Brandsma Huis! – Sint-Vitusparochie (sintvitusparochie.nl)

Puzzel-actie
In de maand mei is er de mogelijkheid om een prachtige puzzel met een afbeelding van het Titus Brandsma Huis bestellen! De puzzel is 112 stukjes groot en kost 8 euro. Bestellen kan via de website of het Kerkelijk Bureau. Wilt u de puzzel niet zelf houden maar kado doen aan een mede-parochiaan? Een uitgestelde puzzel is een leuke bestel-optie!
Let op: Bestellen kan tot 31 mei!


Theezakjes ruilen
In de maand april hebben we theezakjes uitgereikt. Niet om een heerlijke kopje thee van te zetten, maar om te ruilen. Heeft u het theezakje al tot een prachtig item geruild? Vergeet het het dan niet in te leveren bij het Kerkelijk Bureau, een van de pastores of neem het op 12 September mee naar de Vitusdag.

Bedankt voor uw bijdrage aan het vernieuwde Titus Brandsma Huis!

Tagged with: , , , , , ,
Top