Adventsaktie 2019

Project in de Advent: Zorg voor moeder en kind in El Salvador.
In het noorden van El Salvador, in de provincie Chalatenanago, ligt de plattelandsgemeente Guarjila. De Amerikaanse non en kinderarts zuster Ana Manganaro zette hier een gezondheidskliniek op en leidde een groep tienermeisjes op tot gezondheidsvoorlichters. Daarmee legde zij de basis voor een systeem van elementaire gezondheidszorg. Toch sterven nog te veel moeders en kinderen tijdens de bevalling. Ook lopen jonge kinderen het gevaar te overlijden aan ondervoeding en infectieziektes als diarree en longontsteking.
Zwangerschap en bevalling vormen een gezondheidsrisico. De kliniek heeft daarom een opvanghuis ingericht waar aanstaande moeders de laatste weken voor hun bevalling kunnen verblijven. Het aantal opvangplaatsen is echter niet toereikend en moet dringend worden uitgebreid, van 8 naar 11.
Om ondervoeding en babysterfte tegen te gaan wil de kliniek borstvoeding stimuleren. Zo’n 60 tot 80 vrouwen worden getraind om voorlichting te geven over borstvoeding aan zwangere vrouwen en moeders met kinderen tot 2 jaar. Ook wil de kliniek moeders én vaders adviseren over borstvoeding, en huisbezoeken brengen om borstvoeding te promoten en te begeleiden.
Daarnaast heeft de kliniek plannen voor het opzetten van moestuinen. Gezinnen beschikken nauwelijks over gezonde en gevarieerde voeding zoals groenten. Vet en koolhydraatrijk voedsel is wel volop beschikbaar, wat leidt tot een ongezond eetpatroon. Zo’n 25 tot 30 gezinnen krijgen daarom voorlichting over gezonde voeding en praktische hulp bij het aanleggen en onderhouden van hun moestuin. Zes maanden na de start, als de eerste groente geoogst kan worden, krijgen ze praktijklessen in het bereiden van gevarieerde maaltijden.

U kunt dit project ondersteunen door uw bijdrage in de collecte in de Advent. De hele Adventsperiode wordt er aandacht gevraagd voor moeders en kinderen in El Salvador. Ook verkoopt de VOM-groep kerstkaarten getekend door kinderen van de basisschool in het dorp waar ook de kliniek staat. Tot slot is het ook mogelijk uw bijdrage rechtstreeks over te maken op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag o.v.v. project EL SALVADOR. We bevelen het project van harte bij u aan.

Tagged with:

09-12: gesprekken met ouderen over een thema

Eens in de maand gaat pastor Germa Kamsma-Kunst met ouderen in gesprek over zaken die we tegen komen in het leven. Levenservaringen delen met elkaar, vragen stellen aan elkaar, praten over de belangrijke dingen in het leven, over de moeilijke dingen in het leven en over de vreugdevolle dingen in het leven.

Gespreksthema: ‘Bewaren: ouder worden, welke waarden bewaar je’? Het gesprek is van 10.00 tot 11.00 uur in de grote zaal van zorgcentrum Sint Jozef, Eestraat 15 in Leeuwarden. Een ieder die belangstelling heeft is welkom!

vanaf 29-11: kloosterweekend voor jongeren in Hierden

Beraad catechese en spiritualiteit biedt een kloosterweekend aan voor 16 parochianen. Jongeren (vanaf 18 jaar) en ouderen zijn welkom. Vrijdagavond rond 18.30 uur vertrekken we vanaf het Bonifatiusplein in Leeuwarden. We hopen dan rond 20.00 uur in Hierden aan te komen. Daar begint het programma om 20.30 uur met kennismaken met elkaar en met het thema (Woorden in stilte). Zaterdagochtend maken we kennis met het kloosterleven, zaterdagmiddag is er een wandeling met een opdracht, zaterdagavond is er bibliodrama. Zondagochtend sluiten we het programma na de eucharistieviering af en gaan we weer huiswaarts. Het is de bedoeling dat we de gebedsmomenten van het klooster mee bidden.

Er zijn tweepersoonskamers; kosten 160,00 euro per persoon, inclusief de maaltijden op zaterdag en zondagochtend.
Informatie bij Gerdy Hahn (gerdyhahn@gmail.com ) en Germa Kamsma (pastor.kamsma@sintvitusparorochie.nl)
Opgeven kan via het kerkelijk bureau, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Maximaal aantal deelnemers is 16 personen. Op 4 november waren er nog 5 plaatsen beschikbaar.

Top