nog puzzels te koop

klik en bestel

In de maand mei waren alle parochianen in de gelegenheid tot het bestellen van een puzzel met de prachtige afbeelding van het Titus Brandsma Huis. We hebben een groot aantal parochianen blij mogen maken met een puzzel. Maar: er zijn nog een aantal puzzels beschikbaar!

Tijdens de openstelling van de Bonifatiuskerk op de zaterdagmiddag, zijn de puzzels tegen een vergoeding van 8 euro te verkrijgen bij de Kerkwacht. Let op: OP = OP

help Titus de winter door en knutsel een kerstkaart

Heel 2021 hebben we acties georganiseerd ten bate van de verbouwing van het Titus Brandsmahuis. In september was er de dienstenveiling. In oktober zijn er rozenkransen verkocht en in november gaan we kerstkaarten knutselen. Knutsel ook een paar mooie kerstkaarten en lever die vóór 25 november bij het kerkelijk bureau in. Bonifatiusplein 21 Leeuwarden. De kerstkaarten worden in november en december achter in de kerken verkocht. Knutsel ook mee en help Titus de winter door!

 

Weer een gezinsviering!

Binnenkort is er weer een gezinsviering! In de Bonifatiuskerk, op zondag 24 oktober om 11.00 uur. We lezen onder andere het verhaal van de Blinde Bartimeus, die weer kan zien. En het kinder- en jeugdkoor mag weer zingen. Wij zijn erg blij dat dit weer mogelijk is. 

We hopen dat jullie daar ook bij kunnen zijn!

basiscursus geloofsbelijdenis 2021

Startdag Vastenactie 13 november

digitale adventsretraite 2021 van de jezuïeten

“Hoop bedriegt niet” is de titel van de adventsretraite 2021. De retraite gaat op zondag 28
november van start en loopt tot zaterdag 25 december. Het is de vijftiende digitale retraite van de
jezuïeten. De retraite is geschreven door jezuïet Jan Stuyt.

klik <hier> voor het volledige persbericht

Klimaatpelgrimstocht

Vanuit ons geloof willen we onze stem laten horen voor het behoud en herstel van Gods schepping. In aanloop naar de VN-Klimaattop organiseren GroeneKerken en Vastenactie daarom het Nederlandse deel van de internationale klimaatpelgrimstocht onder de naam ‘Gewoon gaan!’.

Lees meer over de klimaatpelgrimstocht

goed nieuws

Deze week zijn de Nederlandse bisschoppen gekomen met een aantal versoepelingen van de corona-maatregelen.

Klik hier voor de nieuwe richtlijnen die ingaan op zaterdag 25 september 2021.

Column bisschop oktober 2021

aanbod-cursussen-Bonifatius-Academie

Open Bonifatiuskerk

Tsjerkepaedseizoen 2021 is afgesloten maar de St. Bonifatiuskerk blijft tot 1 nov. open voor bezichtiging op woensdag- donderdag- vrijdag- en zaterdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.

kerkwachten gevraagd

Gasten ontvangen in je eigen stad?
Sterker nog: gasten ontvangen in je eigen kerk? Dat kan!

“Kerkwachten” m/v gevraagd in de Sint Bonifatiuskerk.
Bezoekers/ toeristen verwelkomen en (eventueel) informatie geven over kerk en parochie. Uiteraard eerst een korte “cursus” (enkele uren instructie en de nodige informatie over de kerk) en dan vanaf het najaar ingeroosterd worden.

Opgeven bij : Jan Martien van Welie.
Vanwelie001@planet.nl. Tel. 058-2668212/ 06-53707585.

Adema-orgel Bonifatius komt tot klinken

Tijdens de zondagsviering van 5 september jl. bespeelde Siegfried Derks voor de eerste maal tijdens de zondagsviering het orgel. Het resultaat mag er zijn; het orgel kent vele fraaie stemmen en vult met gemak de grote kerkruimte.  De orgelbouwer legt nu de laatste hand aan het orgel en de oplevering vindt dan eind oktober plaats.

Read more ›

cursuswerk-najaar-2021 Titus Brandsma Huis

Roepingenavonden

Pastoor Tjitze Tjepkema biedt -miv 17 sept.- elke 3e vrijdag van de maand vanaf 18.00 uur in de kerk van Heerenveen een heuse roepingenavond! ‘Het programma van de roepingavonden is viering van de heilige mis, een gezamenlijke warme maaltijd en aansluitend opbouwende catechese geinspireerd door de boeken ‘Youcat’ en ‘God Roept’.
Lees meer

Friese kerkendag

programma van de Friese Kerkendag op 24 okt. a.s. in Joure

 

De dag wordt om 10.00 uur geopend met een feestelijke dienst in de Hobbe van Baerd Tsjerke, die wordt uitgezonden door Omrop Fryslân. CdK Arno Brok zal hierin een openingswoord spreken.

klik voor flyer FKD2021
klik voor concept programma-overzicht FKD2021

 

Read more ›

Retraiteweekend: Verhalen over Franciscus

In dit kloosterweekend (vrijdag 15 oktober – zondag 17 oktober 2021) gaan we ons in Klooster Thuine, Duitsland, onderdompelen in de verhalende traditie die is ontstaan rond de heilige van Assisi. We proberen te ontdekken waarom de verhalen over hem nog steeds de moeite waard zijn om door te vertellen.

Read more ›

collecte en giften via QR-code

scan of klik

Het coronavirus drukt een zware stempel op de hele samenleving en ook op onze geloofsgemeenschappen. Al een hele tijd zijn vieringen maar beperkt toegankelijk. Dit is ook merkbaar aan de inkomsten uit collectes en giften. Wij begrijpen best dat u hier niet direct aan denkt of dat u het lastig vindt om online te regelen. Daarom willen wij het onder uw aandacht brengen en het doneren vergemakkelijken.

Read more ›
Top