Parochievergadering 18 mei

Gastvrijheid is één van de speerpunten van het parochiebeleid voor de komende 5 jaar. Het thema van de komende parochie vergadering is daarom ook “Hoe gastvrij is onze parochie voor de huidige parochianen en voor de nieuwkomers?
We willen samen werken aan een open klimaat waar iedereen welkom is om mee te werken en mee te denken.

Lees verder

Low Waste – tips duurzaamheid

activiteiten Titus Brandsma Huis april/mei 2022

RK tienerweekenden 2022

Laudate Si – project BOSK

kruisweg van Titus Brandsma

vredeswake Oekraine

Vredeswake bij het paard op de Nieuwstad

Vanaf nu is er elke donderdagmiddag van 17 tot 17.30 uur een vredeswake bij het paard op de Nieuwstad in Leeuwarden. In stilte bidden en waken we voor de vrede in Oekraine en overal op de wereld. U bent van harte welkom om mee te waken door naar de Nieuwstad te komen waar u mensen aantreft met de vredesvlag. Meer informatie kunt u krijgen bij Solidair Friesland, jbosman@solidairfriesland.nl

vastenbrief van paus en bisschop

‘Synpodaal op weg naar Pasen’ Vastenbrief bisschop

‘Latenen we niet moe worden goed te doen’ Vastenbrief paus

gebeden voor Oekraine

Download hier de vastenkalender

Deze heilige-plaatsen-kalender is ook op papier verkrijgbaar achter in de kerken of bij het kerkelijk bureau. 
Dan zijn de kosten 2 euro voor het afdrukken van het boekje. 
U mag natuurlijk meer geven. Die inkomsten gaan naar het Vastenactieproject
Dat steunt dit jaar Syrische vluchtelingen die in kampen in Libanon verblijven. 
Er is gebrek aan alles. Met onze steun kunnen ze gezonde voeding krijgen 
en onderwijs voor de kinderen. 
Van harte aanbevolen!

meepraten over de toekomst van de kerk

Uitnodiging om mee te praten over de toekomst van de Kerk via het synodaal proces!

 Paus Franciscus nodigt de wereldkerk uit om zich te bezinnen op thema’s die beslissend zijn voor het kerkelijk leven en haar zending in de wereld. Vanaf oktober 2021 is wereldwijd in elk bisdom een synodaal proces gestart als voorbereiding op een speciale bisschoppensynode die in oktober 2023 plaatsvindt in Rome. Dit onder het motto: ‘Voor een synodale kerk: communio, participatie en zending.’

De uitkomsten van deze avonden worden opgestuurd naar het bisdom, zodat de uitkomsten meegenomen worden naar de synode van 2023. Maar we zullen in de parochie ook verder gaan met de uitkomsten van deze avonden.

De bijeenkomsten worden in het Titus Brandsma Huis gehouden. Mocht het een andere locatie worden, dan krijgen de deelnemers die zich hebben opgegeven hiervan bericht.

  • 16 februari, 9 maart en 6 april 2022 van 14.00 tot 16.00 uur : alleen voor vrouwen.
  • 16 februari, 9 maart en 6 april 2022 van 19.30 tot 21.30 uur : voor alle parochianen jong en oud.

Thema’s die besproken worden zijn:

  • 16 februari : de vrouw en de kerk (’s middags) /dialoog in de kerk (’s avonds)
  • 9 maart: missionaire leerling zijn
  • 6 april: hoe viert een synodale kerk?

U kunt zich opgeven voor alle drie de middagen (alleen voor vrouwen) of avonden (voor iedereen), maar u kunt zich ook opgeven voor een van de middagen (alleen voor vrouwen) of avonden (voor iedereen). Opgeven is wel noodzakelijk i.v.m. de voorbereidingen via de email: van het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of telefonisch op maandag en woensdagochtend tussen 9.30 en 11.00 uur via 06-82403680

Pastoraal team sint Vitusparochie Leeuwarden e.o. 

missie en visie 2022 – 2027

‘Ontmoetingen’ nieuwe weblog pastor Lysbeth Minnema

cursusprogramma voorjaar 2022 – Titus Brandsma Huis

Wie de schoen past….

De Stichting Bonifatiustoren (StiBo), opgericht in 1971, bestaat dit jaar 50 jaar. Haar doelstelling is kortweg kerk en toren in goede staat te houden als sieraad voor de stad. Daar komt veel bij kijken. De komende jaren dienen alle goten te worden vernieuwd en vochtproblemen te worden aangepakt. Ook is er het plan de glas-in-lood ramen te restaureren: een buitengewone kostbare operatie. Het gebied rondom de kerk (Amelandskwartier) zal groener worden en aan bouwkundige kwaliteit winnen als gevolg van een gemeentelijke herinrichting. Daarbij speelt de kerk een centrale rol.Om inkomsten te verwerven wordt de kerk verhuurd voor concerten e.d. Ook dragen donateurs een steentje bij en zijn er rondleidingen. Hoofdhuurder van de kerk is de parochie met wie StiBo nauw samenwerkt, ofschoon zij geen juridische binding heeft met de parochie.

Het bestuur van de stichting telt momenteel 6 leden en er zijn twee vacatures. Graag komen we in contact met mensen die enthousiasme hebben voor het werk van StiBo en bereid zijn als bestuurslid de handen uit de mouwen te steken. Voor meer informatie over StiBo: www. stichtingbonifatiustoren.nl. Ook kunt u contact opnemen met onze voorzitter Titus Hoogslag (0610050387)

bestuur Stichting Bonifatiustoren

Noodopvang Vluchtelingen

Sinds begin november worden er 600 vluchtelingen opgevangen in de Friezenhal van het WTC. Er zijn zo’n 100 tot 150 kinderen bij. Misschien wilt u iets doen.
Er zijn winterkleren nodig voor volwassen en voor kinderen vanaf 1 jaar. Er worden activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren. Mensen worden uitgenodigd om mee te doen met taallessen. En misschien weet u zelf ook iets dat u graag zou willen doen voor de vluchtelingen. Er is een website gekomen waar u zich kunt melden als vrijwilliger en waar u ook uw activiteiten aan kunt melden. Iemand van het kernteam neemt dan contact met u op. Kijk dus eens op de website: www.leeuwardenhelptnoodopvang.nl

U kunt ook contact zoeken met pastor Lysbeth Minnema, als u vragen hebt of meer wilt weten.

Oproep huisvesting buitenlandse studenten

Van verschillende buitenlandse studenten hebben we de vraag gekregen naar huisvesting, soms voor een jaar, soms voor een half jaar. Vindt u het leuk om voor een tijd een student uit het buitenland te leren kennen en onderdak te geven tegen een passende vergoeding, dan kunt u dat laten weten aan één van de pastores. Dan brengen we u in contact met de personen die vragen naar onderdak. Over het algemeen spreken ze goed Engels en studeren ze aan de NHL Stenden voor een half jaar of een jaar.

Namens het pastoraal team,

pastor Lysbeth Minnema

06-24843682

nog puzzels te koop

In de maand mei waren alle parochianen in de gelegenheid tot het bestellen van een puzzel met de prachtige afbeelding van het Titus Brandsma Huis. We hebben een groot aantal parochianen blij mogen maken met een puzzel. Maar: er zijn nog een aantal puzzels beschikbaar!

Tijdens de openstelling van de Bonifatiuskerk op de zaterdagmiddag, zijn de puzzels tegen een vergoeding van 8 euro te verkrijgen bij de Kerkwacht. Let op: OP = OP

kerkwachten gevraagd

Gasten ontvangen in je eigen stad?
Sterker nog: gasten ontvangen in je eigen kerk? Dat kan!

“Kerkwachten” m/v gevraagd in de Sint Bonifatiuskerk.
Bezoekers/ toeristen verwelkomen en (eventueel) informatie geven over kerk en parochie. Uiteraard eerst een korte “cursus” (enkele uren instructie en de nodige informatie over de kerk) en dan vanaf het najaar ingeroosterd worden.

Opgeven bij : Jan Martien van Welie.
Vanwelie001@planet.nl. Tel. 058-2668212/ 06-53707585.

Adema-orgel Bonifatius komt tot klinken

Tijdens de zondagsviering van 5 september jl. bespeelde Siegfried Derks voor de eerste maal tijdens de zondagsviering het orgel. Het resultaat mag er zijn; het orgel kent vele fraaie stemmen en vult met gemak de grote kerkruimte.  De orgelbouwer legt nu de laatste hand aan het orgel en de oplevering vindt dan eind oktober plaats.

Read more ›

collecte en giften via QR-code

scan of klik

Het coronavirus drukt een zware stempel op de hele samenleving en ook op onze geloofsgemeenschappen. Al een hele tijd zijn vieringen maar beperkt toegankelijk. Dit is ook merkbaar aan de inkomsten uit collectes en giften. Wij begrijpen best dat u hier niet direct aan denkt of dat u het lastig vindt om online te regelen. Daarom willen wij het onder uw aandacht brengen en het doneren vergemakkelijken.

Read more ›

Family Tour met de bisschop – 3 juli Bolsward

Kinderen opvoeden met geloof is iets heel moois en soms
ook iets lastigs. Wat slaat aan, wat minder? Hoe sta ik
eigenlijk zelf in het geloof? Staan we er alleen voor
in deze tijd? Om gezinnen een hart onder de riem
te steken, en om ze inspiratie te bieden, organiseert het bisdom de family tour. Daarbij zal onze
bisschop Van den Hout steeds aanwezig zijn. De
opzet: een gezamenlijke Mis, onderling gesprek
en een gezamenlijke lunch. Er is een programma
voor de kinderen en een apart programma voor jongeren vanaf 10 jaar. Voor de allerkleinsten is er oppas.

https://bisdomgl.nl/wp-content/uploads/2022/03/Flyer-Family-Tour.pdf

Top