activiteiten september Titus Brandsma Huis

Scheepmaatjesmiddag Wytgaard

 

Titus Brandsma stond centraal op de middag voor de Scheepsmaatjes die op zaterdagmiddag 28 mei in Wytgaard werd gehouden. Ruim 20 scheepsmaatjes, hun begeleiders en vrijwilligers van de werkgroep waren aanwezig in de parochiezaal. Het was een feest om elkaar weer te zien.

 

Titus Brandsma was zelf in ons midden in zijn karmelietenpij. Na een filmpje over de plek waar Titus opgroeide en foto’s van zijn familie, vertelde pastor Minnema over zijn leven. Hij hielp graag andere mensen, was trots op het Fries en Friesland en zette God op de eerste plaats.

In de kerk hadden we een korte viering en staken we kaarsjes op voor familie en vrienden, om te bidden voor vrede in Oekraïne en op alle andere plekken in de wereld, en we branden een kaarsje voor alles wat groeit en bloeit en voor de dieren.

Terug in de parochiezaal maakten we een mooie olijftak met een vredesduif eraan. Zoals Titus Brandsma zich steeds uitsprak voor vrede, zo willen ook wij in vrede met elkaar leven. Met die wens voor vrede in het hart ging iedereen aan het einde van de middag terug naar huis.

Werkgroep Scheepsmaatjes

Bosk van Bonifatiuskerk naar Grote Kerk

Woensdag 15 juni heeft een team van de Sint Vitusparochie meegeholpen om het Bosk te verplaatsen van de Bonifaituskerk naar de Grote Kerk.
Voor de foto’s van Ingrid Ganzeboom, klik hier

Low Waste – tips duurzaamheid

RK tienerweekenden 2022

Laudate Si – project BOSK

vredeswake Oekraine

Vredeswake bij het paard op de Nieuwstad

Vanaf nu is er elke donderdagmiddag van 17 tot 17.30 uur een vredeswake bij het paard op de Nieuwstad in Leeuwarden. In stilte bidden en waken we voor de vrede in Oekraine en overal op de wereld. U bent van harte welkom om mee te waken door naar de Nieuwstad te komen waar u mensen aantreft met de vredesvlag. Meer informatie kunt u krijgen bij Solidair Friesland, jbosman@solidairfriesland.nl

gebeden voor Oekraine

meepraten over de toekomst van de kerk

Uitnodiging om mee te praten over de toekomst van de Kerk via het synodaal proces!

 Paus Franciscus nodigt de wereldkerk uit om zich te bezinnen op thema’s die beslissend zijn voor het kerkelijk leven en haar zending in de wereld. Vanaf oktober 2021 is wereldwijd in elk bisdom een synodaal proces gestart als voorbereiding op een speciale bisschoppensynode die in oktober 2023 plaatsvindt in Rome. Dit onder het motto: ‘Voor een synodale kerk: communio, participatie en zending.’

De uitkomsten van deze avonden worden opgestuurd naar het bisdom, zodat de uitkomsten meegenomen worden naar de synode van 2023. Maar we zullen in de parochie ook verder gaan met de uitkomsten van deze avonden.

De bijeenkomsten worden in het Titus Brandsma Huis gehouden. Mocht het een andere locatie worden, dan krijgen de deelnemers die zich hebben opgegeven hiervan bericht.

  • 16 februari, 9 maart en 6 april 2022 van 14.00 tot 16.00 uur : alleen voor vrouwen.
  • 16 februari, 9 maart en 6 april 2022 van 19.30 tot 21.30 uur : voor alle parochianen jong en oud.

Thema’s die besproken worden zijn:

  • 16 februari : de vrouw en de kerk (’s middags) /dialoog in de kerk (’s avonds)
  • 9 maart: missionaire leerling zijn
  • 6 april: hoe viert een synodale kerk?

U kunt zich opgeven voor alle drie de middagen (alleen voor vrouwen) of avonden (voor iedereen), maar u kunt zich ook opgeven voor een van de middagen (alleen voor vrouwen) of avonden (voor iedereen). Opgeven is wel noodzakelijk i.v.m. de voorbereidingen via de email: van het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of telefonisch op maandag en woensdagochtend tussen 9.30 en 11.00 uur via 06-82403680

Pastoraal team sint Vitusparochie Leeuwarden e.o. 

missie en visie 2022 – 2027

‘Ontmoetingen’ nieuwe weblog pastor Lysbeth Minnema

Wie de schoen past….

De Stichting Bonifatiustoren (StiBo), opgericht in 1971, bestaat dit jaar 50 jaar. Haar doelstelling is kortweg kerk en toren in goede staat te houden als sieraad voor de stad. Daar komt veel bij kijken. De komende jaren dienen alle goten te worden vernieuwd en vochtproblemen te worden aangepakt. Ook is er het plan de glas-in-lood ramen te restaureren: een buitengewone kostbare operatie. Het gebied rondom de kerk (Amelandskwartier) zal groener worden en aan bouwkundige kwaliteit winnen als gevolg van een gemeentelijke herinrichting. Daarbij speelt de kerk een centrale rol.Om inkomsten te verwerven wordt de kerk verhuurd voor concerten e.d. Ook dragen donateurs een steentje bij en zijn er rondleidingen. Hoofdhuurder van de kerk is de parochie met wie StiBo nauw samenwerkt, ofschoon zij geen juridische binding heeft met de parochie.

Het bestuur van de stichting telt momenteel 6 leden en er zijn twee vacatures. Graag komen we in contact met mensen die enthousiasme hebben voor het werk van StiBo en bereid zijn als bestuurslid de handen uit de mouwen te steken. Voor meer informatie over StiBo: www. stichtingbonifatiustoren.nl. Ook kunt u contact opnemen met onze voorzitter Titus Hoogslag (0610050387)

bestuur Stichting Bonifatiustoren

Noodopvang Vluchtelingen

Sinds begin november worden er 600 vluchtelingen opgevangen in de Friezenhal van het WTC. Er zijn zo’n 100 tot 150 kinderen bij. Misschien wilt u iets doen.
Er zijn winterkleren nodig voor volwassen en voor kinderen vanaf 1 jaar. Er worden activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren. Mensen worden uitgenodigd om mee te doen met taallessen. En misschien weet u zelf ook iets dat u graag zou willen doen voor de vluchtelingen. Er is een website gekomen waar u zich kunt melden als vrijwilliger en waar u ook uw activiteiten aan kunt melden. Iemand van het kernteam neemt dan contact met u op. Kijk dus eens op de website: www.leeuwardenhelptnoodopvang.nl

U kunt ook contact zoeken met pastor Lysbeth Minnema, als u vragen hebt of meer wilt weten.

Oproep huisvesting buitenlandse studenten

Van verschillende buitenlandse studenten hebben we de vraag gekregen naar huisvesting, soms voor een jaar, soms voor een half jaar. Vindt u het leuk om voor een tijd een student uit het buitenland te leren kennen en onderdak te geven tegen een passende vergoeding, dan kunt u dat laten weten aan één van de pastores. Dan brengen we u in contact met de personen die vragen naar onderdak. Over het algemeen spreken ze goed Engels en studeren ze aan de NHL Stenden voor een half jaar of een jaar.

Namens het pastoraal team,

pastor Lysbeth Minnema

06-24843682

nog puzzels te koop

In de maand mei waren alle parochianen in de gelegenheid tot het bestellen van een puzzel met de prachtige afbeelding van het Titus Brandsma Huis. We hebben een groot aantal parochianen blij mogen maken met een puzzel. Maar: er zijn nog een aantal puzzels beschikbaar!

Tijdens de openstelling van de Bonifatiuskerk op de zaterdagmiddag, zijn de puzzels tegen een vergoeding van 8 euro te verkrijgen bij de Kerkwacht. Let op: OP = OP

kerkwachten gevraagd

Gasten ontvangen in je eigen stad?
Sterker nog: gasten ontvangen in je eigen kerk? Dat kan!

“Kerkwachten” m/v gevraagd in de Sint Bonifatiuskerk.
Bezoekers/ toeristen verwelkomen en (eventueel) informatie geven over kerk en parochie. Uiteraard eerst een korte “cursus” (enkele uren instructie en de nodige informatie over de kerk) en dan vanaf het najaar ingeroosterd worden.

Opgeven bij : Jan Martien van Welie.
Vanwelie001@planet.nl. Tel. 058-2668212/ 06-53707585.

Adema-orgel Bonifatius komt tot klinken

Tijdens de zondagsviering van 5 september jl. bespeelde Siegfried Derks voor de eerste maal tijdens de zondagsviering het orgel. Het resultaat mag er zijn; het orgel kent vele fraaie stemmen en vult met gemak de grote kerkruimte.  De orgelbouwer legt nu de laatste hand aan het orgel en de oplevering vindt dan eind oktober plaats.

Read more ›

collecte en giften via QR-code

scan of klik

Het coronavirus drukt een zware stempel op de hele samenleving en ook op onze geloofsgemeenschappen. Al een hele tijd zijn vieringen maar beperkt toegankelijk. Dit is ook merkbaar aan de inkomsten uit collectes en giften. Wij begrijpen best dat u hier niet direct aan denkt of dat u het lastig vindt om online te regelen. Daarom willen wij het onder uw aandacht brengen en het doneren vergemakkelijken.

Read more ›

Data Retraite Thuine

Top