activiteiten Titus Brandsma Huis maart-2024

kleintje carnaval in onze parochie

Zondagochtend 11 februari -caranavalszondag- zagen we meer jeugdige bezoekers in de kerk dan gebruikelijk; Als start van hun carnavalsactiviteit vierde de bisdom-tienergroep samen met ons de liturgie in de Bonifatiuskerk. Voorgangers waren bisschop C.F.M. van der Hout , pastoor B. van der Wal en pastor H. Garcia. Na de viering was er koffiedrinken in de kerk en daarna voor de jongeren en hun ouders een lunch in de Franciscuszaal.
‘s Middags gingen de jongeren gekostumeerd schaatsen en verzorgde Bisschop Ron van der Hout een catechese voor de ouders.
(foto: Elise Janssen)

Project Plasticvrij Vasten

De zes weken voor Pasen (31 maart) zijn weken van bezinning op wat echt belangrijk is in het leven; met weglaten van wat overbodig is en ons maar afhoudt van de essentie van gelovig en “groen” leven. Drie geloofsgemeenschappen in Leeuwarden hebben voor deze periode samen een project opgezet: ‘Plastic Vrij Vasten 2024’.

website: https://plasticvrijvasten.my.canva.site/
boekje: https://www.geloveninleeuwarden.nl/uploads/1707308038_2024-02-02-BOEKJE-Plastic-Vrij-Vasten.pdf

Read more ›

retraite ‘De weg’ – april 2024

partnerverlies ontmoetingsdag 7 mrt 2024

Basiscursus Kerk – Bonifatius academie

voorbereiding Eerste Heilige Communie 2024

We kennen voor onze Sint-Vitusparochie – bestaande uit de kerklocaties Jirnsum, Leeuwarden, Wergea/Warten en Wytgaard – een gezamenlijke voorbereiding op de eerste heilige Communie.
Het duurt nog een hele tijd, maar het feest van de Eerste Communie, zal volgend jaar op zondag 21 april om 11.00 uur in de St. Bonifatiuskerk worden gehouden.

Read more ›

nationale bedevaart jubeljaar 2025

klimaatvraagstuk, kerken staan samen sterk

Dinsdag 10 oktober was in de Grote kerk te Leeuwarden de start van het Convenant Groene kerken.
We linken hieronder graag naar twee artikelen uit het Friesch dagblad waarin u meer kunt lezen over de ondertekening van dit convenant.

FD-artikel Lodewijk Born
FD-artikel J.A. Brink

Low Waste – tips duurzaamheid

gebeden voor Oekraine

missie en visie 2022 – 2027

Top