Column bisschop december

kinderwerk – activiteiten die vervallen

Helaas kan er geen kinderopvang, kinderkerk en oefenen voor het kerstspel zijn de komende periode. Dit komt te vervallen. Een alternatief om thuis met de kinderen voor te bereiden op kerstmis volgt. 
kinderkerk thuis

Vastenactie 2021

Deze advent vragen we aandacht voor de medische situatie van zwangere vrouwen en hun kinderen in Gaza. Gaza is een smalle strook land ingeklemd tussen Israel en de Middellandse zee. Door het conflict met Israel zijn de mensen daar afhankelijk van humanitaire hulp.

In het district Wadi Al Salga is geen medisch centrum, De mensen moeten ver reizen voor medische ondersteuning en vaak hebben ze daarvoor geen geld.

Een team van Caritas Jeruzalem wil in Wadi Al Salga medische zorg verlenen, medicijnen verstrekken en adviezen geven over gezonde voeding.

Uw bijdragen kunt u overmaken naar NL21INGB0000005850 tnv Vastenactie Den Haag. U kunt ook gebruik maken van de QRcode van de parochie met mededeling Adventsactie 2021

lees hier mer over de vastenactie

Nationale jongerencollecte

In het weekend van 20 en 21 november 2021 vindt de nationale jongerencollecte plaats in onze Nederlandse Katholieke kerk

De Jongerencollecte is in 2006 in het leven geroepen om geld in te zamelen voor het jongerenwerk in de Kerk. Met hulp van de collecteopbrengst kunnen jongerenwerkers ontmoetingen, vormingsdagen en diaconale projecten organiseren en nieuwe materialen ontwikkelen ter ondersteuning van het lokale jongerenwerk in parochies.

De Jongerencollecte is een initiatief van Jong Katholiek en de Nederlandse bisdommen.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnr NL42 INGB 0670 2655 78
tnv Bisdom Groningen-Leeuwarden
ovv Diocesane Jongerencollecte
Een gedeelte zal bestemd worden voor landelijke activiteiten.

kerstspel en advent 2021

werkwijze ivm coronamaatregelen
Vanwege de nieuwe regels rondom de corona, en omdat de ruimte boven de sacristie van de
Bonifatiuskerk te klein is om enige afstand te bewaren, is er een andere werkwijze voor de advent en het kerstspel dan we andere jaren gewend waren.
<klik hier> voor de brief die hierover naar ouders is verzonden.

Column bisschop november

Wie de schoen past….

De Stichting Bonifatiustoren (StiBo), opgericht in 1971, bestaat dit jaar 50 jaar. Haar doelstelling is kortweg kerk en toren in goede staat te houden als sieraad voor de stad. Daar komt veel bij kijken. De komende jaren dienen alle goten te worden vernieuwd en vochtproblemen te worden aangepakt. Ook is er het plan de glas-in-lood ramen te restaureren: een buitengewone kostbare operatie. Het gebied rondom de kerk (Amelandskwartier) zal groener worden en aan bouwkundige kwaliteit winnen als gevolg van een gemeentelijke herinrichting. Daarbij speelt de kerk een centrale rol.Om inkomsten te verwerven wordt de kerk verhuurd voor concerten e.d. Ook dragen donateurs een steentje bij en zijn er rondleidingen. Hoofdhuurder van de kerk is de parochie met wie StiBo nauw samenwerkt, ofschoon zij geen juridische binding heeft met de parochie.

Het bestuur van de stichting telt momenteel 6 leden en er zijn twee vacatures. Graag komen we in contact met mensen die enthousiasme hebben voor het werk van StiBo en bereid zijn als bestuurslid de handen uit de mouwen te steken. Voor meer informatie over StiBo: www. stichtingbonifatiustoren.nl. Ook kunt u contact opnemen met onze voorzitter Titus Hoogslag (0610050387)

bestuur Stichting Bonifatiustoren

Noodopvang Vluchtelingen

Sinds begin november worden er 600 vluchtelingen opgevangen in de Friezenhal van het WTC. Er zijn zo’n 100 tot 150 kinderen bij. Misschien wilt u iets doen.
Er zijn winterkleren nodig voor volwassen en voor kinderen vanaf 1 jaar. Er worden activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren. Mensen worden uitgenodigd om mee te doen met taallessen. En misschien weet u zelf ook iets dat u graag zou willen doen voor de vluchtelingen. Er is een website gekomen waar u zich kunt melden als vrijwilliger en waar u ook uw activiteiten aan kunt melden. Iemand van het kernteam neemt dan contact met u op. Kijk dus eens op de website: www.leeuwardenhelptnoodopvang.nl

U kunt ook contact zoeken met pastor Lysbeth Minnema, als u vragen hebt of meer wilt weten.

Oproep huisvesting buitenlandse studenten

Van verschillende buitenlandse studenten hebben we de vraag gekregen naar huisvesting, soms voor een jaar, soms voor een half jaar. Vindt u het leuk om voor een tijd een student uit het buitenland te leren kennen en onderdak te geven tegen een passende vergoeding, dan kunt u dat laten weten aan één van de pastores. Dan brengen we u in contact met de personen die vragen naar onderdak. Over het algemeen spreken ze goed Engels en studeren ze aan de NHL Stenden voor een half jaar of een jaar.

Namens het pastoraal team,

pastor Lysbeth Minnema

06-24843682

nog puzzels te koop

In de maand mei waren alle parochianen in de gelegenheid tot het bestellen van een puzzel met de prachtige afbeelding van het Titus Brandsma Huis. We hebben een groot aantal parochianen blij mogen maken met een puzzel. Maar: er zijn nog een aantal puzzels beschikbaar!

Tijdens de openstelling van de Bonifatiuskerk op de zaterdagmiddag, zijn de puzzels tegen een vergoeding van 8 euro te verkrijgen bij de Kerkwacht. Let op: OP = OP

help Titus de winter door en knutsel een kerstkaart

Heel 2021 hebben we acties georganiseerd ten bate van de verbouwing van het Titus Brandsmahuis. In september was er de dienstenveiling. In oktober zijn er rozenkransen verkocht en in november gaan we kerstkaarten knutselen. Knutsel ook een paar mooie kerstkaarten en lever die vóór 25 november bij het kerkelijk bureau in. Bonifatiusplein 21 Leeuwarden. De kerstkaarten worden in november en december achter in de kerken verkocht. Knutsel ook mee en help Titus de winter door!

 

basiscursus geloofsbelijdenis 2021

digitale adventsretraite 2021 van de jezuïeten

“Hoop bedriegt niet” is de titel van de adventsretraite 2021. De retraite gaat op zondag 28
november van start en loopt tot zaterdag 25 december. Het is de vijftiende digitale retraite van de
jezuïeten. De retraite is geschreven door jezuïet Jan Stuyt.

klik <hier> voor het volledige persbericht

aanbod-cursussen-Bonifatius-Academie

kerkwachten gevraagd

Gasten ontvangen in je eigen stad?
Sterker nog: gasten ontvangen in je eigen kerk? Dat kan!

“Kerkwachten” m/v gevraagd in de Sint Bonifatiuskerk.
Bezoekers/ toeristen verwelkomen en (eventueel) informatie geven over kerk en parochie. Uiteraard eerst een korte “cursus” (enkele uren instructie en de nodige informatie over de kerk) en dan vanaf het najaar ingeroosterd worden.

Opgeven bij : Jan Martien van Welie.
Vanwelie001@planet.nl. Tel. 058-2668212/ 06-53707585.

Adema-orgel Bonifatius komt tot klinken

Tijdens de zondagsviering van 5 september jl. bespeelde Siegfried Derks voor de eerste maal tijdens de zondagsviering het orgel. Het resultaat mag er zijn; het orgel kent vele fraaie stemmen en vult met gemak de grote kerkruimte.  De orgelbouwer legt nu de laatste hand aan het orgel en de oplevering vindt dan eind oktober plaats.

Read more ›

cursuswerk-najaar-2021 Titus Brandsma Huis

collecte en giften via QR-code

scan of klik

Het coronavirus drukt een zware stempel op de hele samenleving en ook op onze geloofsgemeenschappen. Al een hele tijd zijn vieringen maar beperkt toegankelijk. Dit is ook merkbaar aan de inkomsten uit collectes en giften. Wij begrijpen best dat u hier niet direct aan denkt of dat u het lastig vindt om online te regelen. Daarom willen wij het onder uw aandacht brengen en het doneren vergemakkelijken.

Read more ›

coronamaatregelen 10 nov 2021

Top