stille omgang Amsterdam

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart 2018 is in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang. De intentie dit jaar luidt: ‘Eucharistie = Liefde’. We kunnen met een grote groep per bus naar Amsterdam. Daar vieren we samen de H. Mis, bidden in de bus en er is tijd om elkaar te leren kennen. U bent van harte uitgenodigd mee te gaan!

De bus vertrekt om 20.00 uur uit Heerenveen, bij de H. Geestkerk, Crackstraat 13.
Kosten: € 22,00 voor deelnemers uit Groningen en Friesland. 
Opgave bij: dhr. A. van den Hende, e-mail: stilleomgang.bisdomgroningen@gmail.com
Voor algemene informatie, zie www.stille-omgang.nl

‘liberaal christendom’, een lezing in de Doopsgezinde kerk op 20 februari

 

  • Liberaal christendom voor iedereen 

Een lezing door Wouter Slob (1965). Hij is co-auteur van het boek Liberaal Christendom. Hij studeerde theologie en filosofie, is PKN-predikant van Anloo-Zuidlaren en bijzonder hoogleraar Theologie en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Begin 2016 verscheen het boek Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken. Het trok meteen de aandacht, kreeg een aantal positieve recensies en is inmiddels aan een derde druk toe. In Liberaal christendom presenteren elf auteurs van protestantse huize een hedendaagse vorm van geloven. Ze nemen de christelijke traditie serieus en ontvouwen haar waarde voor deze tijd, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme. Gezocht wordt naar een doordachte beleving van het geloof en een daaraan verbonden manier van leven.

Waar:            Doopsgezinde kerk (vermaning), Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
Wanneer:     20 februari 2018, aanvang 19.30 uur
Entree:         € 5,00 (koffie of thee in de pauze is gratis)
Graag opgeven: koster-dgl@kpnmail.nl of (058) 212 40 73

Onder het tabblad catechese en spiritualiteit staat informatie over alle lezingen en cursussen tot aan de zomer:

Tagged with: , ,

aswoensdag, vastenactie / vom-vieringen / vastenmaaltijd

Met de viering op Aswoensdag begint de 40-dagentijd. Tijdens de viering werden – onder het toeziend oog van de kinderen – de verdorde Palmpasentakjes van vorig jaar verbrand tot as, die nodig is voor het maken van de askruisjes. De pastores gaven alle gelovigen een askruisje op het voorhoofd en spraken daarbij de bekende woorden “stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”.

Een foto van deze viering staat op de welkomstpagina. Meer foto’s komen in de week van 19 februari op het afgeschermde deel van de website. Je kunt ze dan vinden onder ‘mijn parochie’. Om de foto’s ook daadwerkelijk te kunnen zien, heeft u wel een inlogaccount nodig. Op de pagina ‘mijn parochie’ staat hoe u een account kunt aanvragen.

Voor de vom-groep is het een drukke tijd. Zij zetten zich in om het vastenactieproject ‘Households in distress’ een programma in Mbala, Zambia’ tot een succes te maken.

Zambia 2018

Onze Vastenactiecollega’s Silvi en Margot zijn afgereisd naar het uiterste noorden van Zambia, tegen de grens met Tanzania; een straatarm gebied, een van de armste provincies van Zambia. Hier, in en om het stadje Mbala, is het campagneproject voor Vastenactie 2018: het HID-programma van de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria.
Read more ›

Tagged with: , , ,
Top