activiteiten Titus Brandsma Huis februari

Ook wij gaan meer open!

Vanaf zaterdag zijn er weer 50 mensen welkom in de Dominicuskerk. U moet nog wel reserveren. Dan kan via de website: www.sintvitusparochie.nl/aanm-zaterdagviering-dom/

Ook voor de Bonifatiuskerk moet u nog reserveren: www.sintvitusparochie.nl/aanm-zondagviering-bon/

Vanaf volgende week vinden de doordeweekse vieringen weer op de gewone tijden plaats, ook in de dorpen: 

maandag 19 uur Dominicus

dinsdag 19 om de week Wergea

woensdag 19 uur Dominicus (vanaf 18.30 uur Eucharistische aanbidding) 

donderdag 19 uur Wytgaard

vrijdag 9.30 uur Bonifatius

Het kan zijn dat de bisschoppen nog met aanpassingen komen en de aantallen veranderen, maar we hebben gemeend dit alvast door te voeren, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. 

Vanaf 7 februari vinden alle activiteiten weer plaats op anderhalve meter afstand en tot uiterlijk 22 uur ‘s avonds. Ook opent het Titus Brandsma Huis dan elke ochtend de deur, van maandag tot donderdag van 9.30-11.30 uur, op vrijdag van 10.15 tot 11.30 uur. 

Ook kunt u het cursusaanbod vinden via: www.sintvitusparochie.nl/leerhuis

Tridentijnse H. Mis Joure

Voor het Vicariaat Friesland – N.O.P. wordt eens in de maand een Tridentijnse H.Mis gehouden.
U bent van harte welkom op zondag 20 februari a.s. om 15.30 uur  in de H.Mattheüskerk te Joure.
Na de viering is er – indien toegestaan rond corona – een ontmoeting en inleiding in het naast de kerk gelegen Mattheüshûs.

inzegening en heropening Titus Brandsma Huis

nieuwsbrief januari 2022

ACTIE KERKBALANS; geef vandaag voor de kerk van morgen

FAMILIEWEEKEND 29 april – 1 mei 2022

Voor alle jongeren, kinderen en ouders organiseren we een familieweekend met als thema: Koninklijk. We willen elkaar graag beter leren kennen en samen ontdekken wie we zijn en welke rol het geloof speelt ons leven.

Jongeren vanaf 12 jaar en jongeren van de jongerengroep zijn welkom op vrijdagavond vanaf 18 uur. We beginnen met een gezamenlijke maaltijd.

Ouders en kinderen tot 12 jaar worden verwacht op zaterdagmorgen tussen 9.30 en 10 uur. Het weekend eindigt op zondagmiddag na de lunch om 13.30 uur. De kosten zijn 10 Euro per persoon als bijdrage aan de maaltijden.

 

We zijn het weekend te gast bij Fries en Fruitig, nummer 9, 8775 XD Nijhuizum. Het is een mooie accomodatie waar de gezinnen met jonge kinderen een eigen slaapkamer kunnen krijgen voor 4 of 6 personen en waar er voor de jongeren grotere slaapzalen beschikbaar zijn. Iedereen neemt zelf een (hoes)laken, een kussensloop en een slaapzak of dekbed mee.

Read more ›

Retraite Thuine – Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus

‘Ontmoetingen’ nieuwe weblog pastor Lysbeth Minnema

speciale uitgave bisdomblad Spreek!

Deze is gisteren en vandaag bij abonnees op de mat gevallen. U kunt de PDF-versie lezen via onze website.
Deze Spreek! is mede mogelijk gemaakt door parochievrijwilligers in ons bisdom (zie redactioneel Voorwoord). Met het thema ”Opnieuw beginnen” is de inhoud na Kerst ’21 ook actueel.

We hopen dat de Spreek! een kleurrijk bericht biedt in de donkere dagen tot in het nieuwe jaar.   

coronamaatregelen-voor-r-k-kerk-vanaf-19-december

Afgelaste activiteiten

In verband met de lockdown worden onderstaande activiteiten afgelast, uitgesteld of digitaal uitgevoerd.

  • De Bijbelgroep van Chris Hoogland op 21 december en 18 januari gaan niet door
  • De stiltemeditatie van 28 december is niet in de Mariakapel. Wel kunt u de teksten en afbeeldingen op de website vinden.
  • De bibliodrama van 5 januari wordt uitgesteld
  • De Fioretti van 12 januari gaat niet door/wordt uitgesteld
  • De inleiding over glas in lood door Cor van Kollenburg  van 12 januari wordt uitgesteld
  • De kindercatechese van 14 januari gaat via skype. Graag doorgeven aan pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl als uw kind mee wil doen. 
  • De klupcatechese van 14 januari is verplaatst naar 21 januari en gaat via teams

cursusprogramma voorjaar 2022 – Titus Brandsma Huis

Vastenactie 2021

Deze advent vragen we aandacht voor de medische situatie van zwangere vrouwen en hun kinderen in Gaza. Gaza is een smalle strook land ingeklemd tussen Israel en de Middellandse zee. Door het conflict met Israel zijn de mensen daar afhankelijk van humanitaire hulp.

In het district Wadi Al Salga is geen medisch centrum, De mensen moeten ver reizen voor medische ondersteuning en vaak hebben ze daarvoor geen geld.

Een team van Caritas Jeruzalem wil in Wadi Al Salga medische zorg verlenen, medicijnen verstrekken en adviezen geven over gezonde voeding.

Uw bijdragen kunt u overmaken naar NL21INGB0000005850 tnv Vastenactie Den Haag. U kunt ook gebruik maken van de QRcode van de parochie met mededeling Adventsactie 2021

lees hier meer over de vastenactie

Wie de schoen past….

De Stichting Bonifatiustoren (StiBo), opgericht in 1971, bestaat dit jaar 50 jaar. Haar doelstelling is kortweg kerk en toren in goede staat te houden als sieraad voor de stad. Daar komt veel bij kijken. De komende jaren dienen alle goten te worden vernieuwd en vochtproblemen te worden aangepakt. Ook is er het plan de glas-in-lood ramen te restaureren: een buitengewone kostbare operatie. Het gebied rondom de kerk (Amelandskwartier) zal groener worden en aan bouwkundige kwaliteit winnen als gevolg van een gemeentelijke herinrichting. Daarbij speelt de kerk een centrale rol.Om inkomsten te verwerven wordt de kerk verhuurd voor concerten e.d. Ook dragen donateurs een steentje bij en zijn er rondleidingen. Hoofdhuurder van de kerk is de parochie met wie StiBo nauw samenwerkt, ofschoon zij geen juridische binding heeft met de parochie.

Het bestuur van de stichting telt momenteel 6 leden en er zijn twee vacatures. Graag komen we in contact met mensen die enthousiasme hebben voor het werk van StiBo en bereid zijn als bestuurslid de handen uit de mouwen te steken. Voor meer informatie over StiBo: www. stichtingbonifatiustoren.nl. Ook kunt u contact opnemen met onze voorzitter Titus Hoogslag (0610050387)

bestuur Stichting Bonifatiustoren

Noodopvang Vluchtelingen

Sinds begin november worden er 600 vluchtelingen opgevangen in de Friezenhal van het WTC. Er zijn zo’n 100 tot 150 kinderen bij. Misschien wilt u iets doen.
Er zijn winterkleren nodig voor volwassen en voor kinderen vanaf 1 jaar. Er worden activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren. Mensen worden uitgenodigd om mee te doen met taallessen. En misschien weet u zelf ook iets dat u graag zou willen doen voor de vluchtelingen. Er is een website gekomen waar u zich kunt melden als vrijwilliger en waar u ook uw activiteiten aan kunt melden. Iemand van het kernteam neemt dan contact met u op. Kijk dus eens op de website: www.leeuwardenhelptnoodopvang.nl

U kunt ook contact zoeken met pastor Lysbeth Minnema, als u vragen hebt of meer wilt weten.

Oproep huisvesting buitenlandse studenten

Van verschillende buitenlandse studenten hebben we de vraag gekregen naar huisvesting, soms voor een jaar, soms voor een half jaar. Vindt u het leuk om voor een tijd een student uit het buitenland te leren kennen en onderdak te geven tegen een passende vergoeding, dan kunt u dat laten weten aan één van de pastores. Dan brengen we u in contact met de personen die vragen naar onderdak. Over het algemeen spreken ze goed Engels en studeren ze aan de NHL Stenden voor een half jaar of een jaar.

Namens het pastoraal team,

pastor Lysbeth Minnema

06-24843682

nog puzzels te koop

In de maand mei waren alle parochianen in de gelegenheid tot het bestellen van een puzzel met de prachtige afbeelding van het Titus Brandsma Huis. We hebben een groot aantal parochianen blij mogen maken met een puzzel. Maar: er zijn nog een aantal puzzels beschikbaar!

Tijdens de openstelling van de Bonifatiuskerk op de zaterdagmiddag, zijn de puzzels tegen een vergoeding van 8 euro te verkrijgen bij de Kerkwacht. Let op: OP = OP

kerkwachten gevraagd

Gasten ontvangen in je eigen stad?
Sterker nog: gasten ontvangen in je eigen kerk? Dat kan!

“Kerkwachten” m/v gevraagd in de Sint Bonifatiuskerk.
Bezoekers/ toeristen verwelkomen en (eventueel) informatie geven over kerk en parochie. Uiteraard eerst een korte “cursus” (enkele uren instructie en de nodige informatie over de kerk) en dan vanaf het najaar ingeroosterd worden.

Opgeven bij : Jan Martien van Welie.
Vanwelie001@planet.nl. Tel. 058-2668212/ 06-53707585.

Adema-orgel Bonifatius komt tot klinken

Tijdens de zondagsviering van 5 september jl. bespeelde Siegfried Derks voor de eerste maal tijdens de zondagsviering het orgel. Het resultaat mag er zijn; het orgel kent vele fraaie stemmen en vult met gemak de grote kerkruimte.  De orgelbouwer legt nu de laatste hand aan het orgel en de oplevering vindt dan eind oktober plaats.

Read more ›

collecte en giften via QR-code

scan of klik

Het coronavirus drukt een zware stempel op de hele samenleving en ook op onze geloofsgemeenschappen. Al een hele tijd zijn vieringen maar beperkt toegankelijk. Dit is ook merkbaar aan de inkomsten uit collectes en giften. Wij begrijpen best dat u hier niet direct aan denkt of dat u het lastig vindt om online te regelen. Daarom willen wij het onder uw aandacht brengen en het doneren vergemakkelijken.

Read more ›

nieuwe gedelegeerde voor het onderwijs -pastoor Peter Stiekema

Top