Voor alle seniore parochianen van de locaties Jirnsum, Wergea/Warten en Wytgaard/Easterwierrum vinden op 2 locaties weer het ‘Omgekeerd Huisbezoek’ plaats.

De Frissel
We komen op dinsdag 24 september om 14.30 uur samen in de Frissel aan de Kerkbuurt te Wergea.
We vieren eerst de liturgie, aansluitend is de ontmoeting en het gesprek met elkaar. U bent welkom! Deze dinsdag vervalt dan de Eucharistie die normaal om 19.00 uur in de Martinuskerk wordt gevierd.

Dagkapel Wytgaard
En op 16 oktober, ook om 14.30 uur is er een omgekeerd huisbezoek in Wytgaard in de dagkapel van de Maria Tenhemelopneming.

In september gaat de aandacht van de VOM-groep uit naar het Vredeswerk van PAX, met onder andere een oecumenische viering en een deurcollecte.

De oecumenische viering in de Vredesweek is dit jaar in De Schakel in Camminghaburen, op 22 september om 11 uur.

Top