Uitnodiging-vrijwilligersfeest-17-februari

diocesane werkgroep Partnerverlies organiseert ontmoetingsdag in Sappemeer

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De ontmoetingsdag is dit voorjaar op DONDERDAG 23 maart 2023 van 10-15.30 uur in de parochiezaal teSappemeer (adres: Noorderstraat 154, 9611 AP)

Read more ›

verslag familiezondag 29-01-2023

Zondag 29 januari was er weer een familiezondag. De kinderen (zie foto) deden na hun eigen viering een memoryspel over de evangelielezing. Daarna hebben ze een hoefijzer versierd, en hebben ze spelletjes gedaan. Gelukkig ben je … in je gezin, met lieve mensen, als je iets geeft aan een ander, als je kan troosten, als je getroost wordt, … in Gods Rijk is iedereen gelukkig.  De jongeren hebben een lieveheersbeestje geknutseld, en een geluksspel gedaan. De ouders hebben een collage gemaakt waar zij gelukkig van worden, en een collage waar zij ongelukkig van worden. De collage van geluk gaan ze op de koelkast hangen! Alle groepen werden geïnspireerd door  de zaligsprekingen. Met een gezellige gezamenlijke lunch werd de ochtend afgesloten.

De volgende familiezondag is 26 maart, 9.30 uur in Wytgaard, Tjissema 2. 

parochievergadering 9-11-22 – concept verslag

 parochievergadering van 9 nov. 2022

 

“ze gaven me de rol pepermunt door!”

Hoe parochiaan Els Stellema de oecumenische viering (15 januari 2023) beleefde

Op 15 januari 2023 vierde de PKN Jacobijnerkerk en de Sint Vitus parochie de gebedsweek voor de eenheid. Hieronder volgt een inkijkje vanuit de 5e kerkbank. Toen ik binnenkwam werd het grote orgel achterin de kerk bespeeld en kwam het koor  binnen. Het was een groot gezamenlijk koor van beide kerken. Ik schoof in de kerkbank en stelde me voor aan de twee dames naast me. Ze schoven een beetje naar links zodat ik het ook allemaal goed kon zien. Ik kreeg een compliment over onze mooie kerk en zei dat die van hen ook heel mooi was. Ik zei we hebben net een nieuw orgel en de organist die pakt nu even uit.
En toen begon de viering. De liederen kwamen mij als katholiek geworden protestant wel bekend voor en in de goed gevulde kerk werd goed meegezongen. Bij de evangelie lezing kon je zien wie van welke kerk was. De protestanten blijven zitten en de katholieken gingen staan. Maar tijdens de preek zaten we allemaal in één kerkbank. En het toppunt van eenheid vond ik vanmorgen in dat ene kleine gebaar onder de verkondiging: ze gaven me de rol pepermunt door! 

actie kerkbalans – doet u mee?

Dankzij u kuinnen onze kerken plekken van betekenis zijn voor Leeuwarden en de dorpen eromheen. Plekken die verbinden en waar veel mensen zich thuis voelen.
Met uw financiële bijdrage maakt u dit mogelijk. 

Het formulier om uw bijdrage kenbaar te maken kunt u downloaden via deze link
U kunt uw Kerkbijdrage ook eenvoudig online doorgeven via de QR-code hieronder

 

activiteiten Titus Brandsma Huis februari 2023

Woensdag 1 februari 20.00 uur
Een avond van de Elisabethgroep bedoeld voor eenieder die belangstelling heeft voor franciscaanse spiritualiteit. Onder leiding van Peter Vermaat met als onderwerp apocalyptiek in de tijd van Franciscus.

Donderdag 2 februari 19.30 uur Egypte, lezing door Jancko van der Weide.
Hij bezocht vele malen dit fascinerende land met haar rijke geschiedenis en antieke kunst. Deze avond neemt hij u met beelden en meeslepende verhalen mee op reis naar Egypte. 

Woensdag 15 februari 19.30 uur in de parochiezaal van Wytgaard
Boeren en burgers   parochiecafé. Een avond met vier sprekers met hun eigen korte verhaal waarover in groepen verder gesproken wordt.

Dinsdag 7 februari om 13.00 uur Peter Vermaat over het evangelie van Lucas. 

Woensdag 8 februari om 14.00 uur en om 19.30 uur
Synodale dialoog, dit keer over ‘Gezag en participatie’ onder leiding van de pastores.

Dinsdag 21 februari om 10.00 uur Paulus: bijbelcursus door Chris Hoogland.

 

U bent van harte welkom!

Aanmelding is verplicht en dat kan via e-mail of telefonisch.

Meer informatie over deze en andere activiteiten in het Titus Brandsma Huis vindt u op www.sintvitusparochie.nl/leerhuis

 

Elke ochtend door de week van 9.30-11.30 uur welkom voor koffie en gezelligheid aanmelden niet nodig!

Bonifatiusacademie – aanbod 2023

voorbereiding eerste heilige Communie

We kennen voor onze Sint-Vitusparochie – bestaande uit de kerklocaties Jirnsum, Leeuwarden, Wergea/Warten en Wytgaard – een gezamenlijke voorbereiding op de eerste heilige Communie.

Het feest is op zondag 16 april 2023 om 11.00 uur in de St. Bonifatiuskerk.

De catechese is vrijdags van 16.00 uur tot 17.00 uur in de parochiezaal van de Dominicuskerk, Harlingerstraat.

We hopen te beginnen op vrijdag 27 januari 2023.

Kinderen die bekend zijn in de ledenadministratie krijgen in januari een uitnodigingsbrief. Krijgt u, om wat voor reden dan ook, geen schriftelijke uitnodiging dan kunt u uw kind ook aanmelden via het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Het gaat om jonge parochianen in de leeftijd van groep 4 van de basisschool.

Na aanmelding wordt u verwacht op de eerste ouderavond op woensdag 25 januari om 20.00 uur in het parochiehuis van de Dominicuskerk. Dan wordt gesproken over de eerste Communie en hoe de voorberei­ding verloopt.

Werkgroep Communiecatechese,

Rennie Schotanus, Gerda Wiersma en pastoor B. van der Wal

Low Waste – tips duurzaamheid

vredeswake Oekraine

Vredeswake bij het paard op de Nieuwstad

Vanaf nu is er elke donderdagmiddag van 17 tot 17.30 uur een vredeswake bij het paard op de Nieuwstad in Leeuwarden. In stilte bidden en waken we voor de vrede in Oekraine en overal op de wereld. U bent van harte welkom om mee te waken door naar de Nieuwstad te komen waar u mensen aantreft met de vredesvlag. Meer informatie kunt u krijgen bij Solidair Friesland, jbosman@solidairfriesland.nl

gebeden voor Oekraine

missie en visie 2022 – 2027

steun voor wereldjongerendagen Lissabon

Top