Low Waste – tips duurzaamheid

vredeswake Oekraine

Vredeswake bij het paard op de Nieuwstad

Vanaf nu is er elke donderdagmiddag van 17 tot 17.30 uur een vredeswake bij het paard op de Nieuwstad in Leeuwarden. In stilte bidden en waken we voor de vrede in Oekraine en overal op de wereld. U bent van harte welkom om mee te waken door naar de Nieuwstad te komen waar u mensen aantreft met de vredesvlag. Meer informatie kunt u krijgen bij Solidair Friesland, jbosman@solidairfriesland.nl

gebeden voor Oekraine

roepingenavonden


Iedere derde vrijdag van de maand organiseert pastoor Tjitze Tjepkema in Heerenveen de roepingenavond.
Elke avond begint met een Eucharistieviering, waarna met z’n allen gegeten wordt. Daarna volgt
catechese aan de hand van de Youcat bijbel. Tijdens de avonden is veel ruimte voor gesprek. Zo leren
jongeren elkaar kennen en leren ze over elkaars roeping. Deelnemers komen uit het hele bisdom en
een aantal van daarbuiten; allemaal in de leeftijd van 18 tot 35 jaar.
Benieuwd? De roepingenavonden staan open voor alle geïnteresseerden in de leeftijd van 18 tot 35
jaar. Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Johan Krijnsen: M 06-
25248674 of via de mail: johankrijnsen@dasa-dijkstra

Klik hier voor overzicht roepingenavonden 2023

missie en visie 2022 – 2027

inzegening en heropening Titus Brandsma Huis

opening TBH in Leeuwarder Courant

opening TBH in Friesch Dagblad

Top