Sint Vitusdag, 15 juni 2019

Een mooie zaterdag voor alle parochianen met als thema “Ontmoeting”

Het is een dag waarop we in beweging komen, waarop we nieuwe mensen en initiatieven leren kennen en waarop we genieten van elkaar, van de schepping en van Gods aanwezigheid in ons midden. Intussen kunnen we het prachtige gebied van de Sint-Vitusparochie bewonderen. De fietsers starten voor een fietstocht van zo´n 32 kilometer bij de kerk in Wergea om half tien ´s ochtends. Een wandelroute van ongeveer 18 kilometer start om half tien bij de kerk in Wytgaard. En er is een boottocht over de Swette met de start aan de Boksumerdyk, waar een beperkt aantal mensen aan kan deelnemen. De vaargasten verzamelen zich om 9 uur bij Frijlân aan de Boksumerdyk net ten zuiden van Leeuwarden. Om half 1 lunchen we allemaal samen in Easterwierrum. Daar bent u ook welkom als u niet de hele dag mee kunt maken, maar wel wilt proeven van de ontmoeting.

Alle pelgrims zijn rond half vier, vier uur terug op het startpunt. Ter afsluiting van de dag is er om 19 uur een parochieviering in de Dominicuskerk te Leeuwarden, waarin de ervaringen van de dag zullen doorklinken ook voor iedereen die er overdag niet bij kon zijn. We hopen dat velen van u, van jong tot oud, meedoen aan deze bijzondere diaconale dag vol mooie ervaringen. Houd de datum alvast vrij in uw agenda!

‘The Action’ voor jongeren op 4 april. Geef je snel op!

voedselbank in de vastentijd

Tot Pasen staan de manden voor de Voedselbank weer achter in de kerken.

Een vreugdevol bericht is dat de bisschop heeft besloten ook tijdens de Chrismamis op woensdagavond 17 april om 19.00 uur in de Dominicuskerk een inzameling te houden voor de Voedselbank.

Alle parochies worden uitgenodigd om een mand met producten mee te nemen naar deze diocesane viering. Tijdens het klaarmaken van de tafel worden de manden in processie mee naar voren gedragen. Zo wordt zichtbaar gemaakt dat de vastentijd ons uitnodigt om te delen met anderen die leven in armoede.

Voor de voedselbank zijn onze giften een belangrijke aanvulling op de producten die ze van bedrijven krijgen. Elke week maken rond de 190 personen en gezinnen gebruik van de Voedselbank als aanvulling op hun inkomen. Tegelijkertijd worden ze geholpen om hun financiële situatie op orde te krijgen om in de toekomst niet meer afhankelijk te hoeven zijn van een bijdrage van de voedselbank.

Top