Er zijn nog een aantal puzzels beschikbaar!

Ludiek actie maand mei: Puzzels – update

In de maand mei waren alle parochianen in de gelegenheid tot het bestellen van een puzzel met de prachtige afbeelding van het Titus Brandsma Huis.

Er zijn nog een aantal puzzels beschikbaar!

Bent u niet in de gelegeheid geweest uw bestelling te plaatsten? Tijdens de openstelling van de Bonifatiuskerk op de zaterdagmiddag, zijn de puzzels tegen een vergoeding van 8 euro te verkrijgen bij de Kerkwacht. OP = OP

zie ook: https://www.sintvitusparochie.nl/voortgang-ludieke-acties-titus-brandsma-huis/

ludieke acties Titus Brandsma Huis

Er is een kleine werkgroep bezig om via ludieke acties geld in te zamelen voor de verbouw van het Titus Brandsma Huis. De opbrengsten van de ludieke acties zijn voor de inrichting van de Franciscuszaal, inclusief voor de apparatuur die aangeschaft moet worden voor beeld en geluid.
We hopen daarom dat veel parochianen meedoen en dat zij proberen om ook mensen van buiten de parochie warm te maken voor de diverse acties.

Lees ook: ludieke acties verbouw Titus Brandsma Huis! – Sint-Vitusparochie (sintvitusparochie.nl)

Puzzel-actie
In de maand mei is er de mogelijkheid om een prachtige puzzel met een afbeelding van het Titus Brandsma Huis bestellen! De puzzel is 112 stukjes groot en kost 8 euro. Bestellen kan via de website of het Kerkelijk Bureau. Wilt u de puzzel niet zelf houden maar kado doen aan een mede-parochiaan? Een uitgestelde puzzel is een leuke bestel-optie!
Let op: Bestellen kan tot 31 mei!


Theezakjes ruilen
In de maand april hebben we theezakjes uitgereikt. Niet om een heerlijke kopje thee van te zetten, maar om te ruilen. Heeft u het theezakje al tot een prachtig item geruild? Vergeet het het dan niet in te leveren bij het Kerkelijk Bureau, een van de pastores of neem het op 12 September mee naar de Vitusdag.

Bedankt voor uw bijdrage aan het vernieuwde Titus Brandsma Huis!

Tagged with: , , , , , ,

‘mensen’ – blog 05 van Pastor Minnema

De Bijbel letterlijk lezen? – column bisschop

verlopen grafrechten begraafplaats Jirnsum

digitale muurkrant 9e jrg nr 5 19 mei 2021

wereldcommunicatiedag

Zondag 16 mei vierde de Kerk voor de 55e keer Wereldcommunicatiedag. In zijn boodschap voor deze dag spreekt paus Franciscus over communiceren door ontmoeting, door daar heen te gaan waar de ander is. 
Lees verder op www.rkk.nl

Heer, leer ons buiten onszelf te gaan,
en om op weg te gaan op zoek naar de waarheid.
Leer ons te gaan kijken,
leer ons te luisteren,
geen vooroordelen te hebben,
geen gehaaste conclusies te trekken.
Leer ons daarheen te gaan waar niemand heen wil gaan,
de tijd te nemen om te begrijpen,
aandacht te schenken aan het wezenlijke,
ons niet af te laten leiden door het overbodige,
de bedrieglijke schijn te onderscheiden van de waarheid.
Verleen ons de genade uw verblijfplaatsen in de wereld te herkennen
en de eerlijkheid om te vertellen wat wij gezien hebben.

(uit de Boodschap-paus-Franciscus-voor-de-55ste-wereldcommunicatiedag)


collecte en giften via QR-code

scan of klik

Het coronavirus drukt een zware stempel op de hele samenleving en ook op onze geloofsgemeenschappen. Al een hele tijd zijn vieringen maar beperkt toegankelijk. Dit is ook merkbaar aan de inkomsten uit collectes en giften. Wij begrijpen best dat u hier niet direct aan denkt of dat u het lastig vindt om online te regelen. Daarom willen wij het onder uw aandacht brengen en het doneren vergemakkelijken.

Read more ›
Top