the Action 2020, oproep

Op donderdag 2 en vrijdag 3 april zal ‘the Action 2020’ plaatsvinden in Leeuwarden. Jongeren van het voortgezet onderwijs in Leeuwarden zullen bij diverse kerken in Leeuwarden langs gaan om te horen wat het lijden, sterven en verrijzen van Jezus betekent voor gelovigen. Daarna bezoeken de jongeren diverse organisaties die mensen willen ondersteunen wanneer verdriet, onmacht of lijden in hun leven komt.

Er zullen naar schatting 300 jongeren gaan deelnemen. Vindt u dit een goede activiteit en heeft u tussen nu en april een paar uur per week tijd om mee te helpen voorbereiden? U kunt dat doorgeven aan pastor.minnema@sintvitusparochie.nl of pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl

Geloven-Nu, ochtendgroep op 14-02 en 13-03

Op vrijdagochtend 14 februari zal de groep Geloven Nu in Wytgaard kijken wat de rol en functie en indeling is van de Bijbel in de liturgie. In de weekendliturgie en de dagelijkse liturgie, wereldwijd. De vorige keer heeft de groep de Bijbel verkend: welke boeken staan erin, hoe zijn die ingedeeld en hoe zoek je iets op in de Bijbel.
Vrijdag 13 maart zal de groep weer een Bijbelverhaal gaan onderzoeken. Lijkt het u of jou ook interessant om meer van de Bijbel en de verhalen te weten? Er kunnen nog een paar mensen in de ochtendgroep. De groep komt van 10.30 tot 12.00 uur samen in de sacristie van de Mariatenhemelopneming, Tjissema 2, Wytgaard.
Er zijn mensen die van Leeuwarden naar Wytgaard rijden, en meerijden is mogelijk. Informatie en opgave bij pastor Germa Kamsma-Kunst, pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl 06-12804205.

stiltemeditaties

De maandelijkse stiltemeditaties in het Titus Brandsma Huis zijn succesvol. Daarom wordt er een vervolg aan gegeven.
Op maandag 3 februari en 23 maart zullen er weer stiltemeditaties zijn, van 10.00 tot 11.30 uur. 3 februari is de meditatie rond een aantal teksten van Johannes van ’t Kruis, 23 maart is de meditatie rond een aantal teksten van de Veertigdagentijd en de Goede Week.

Deze meditaties kunnen weer gebruikt worden bij het wekelijkse Huis van stilte: elke dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur in de Mariakapel van de Dominicuskerk.

Top