gebeden voor Oekraine

Roepingenavonden en Roepingenweekenden in 2022


Na succesvolle avonden én een ochtend worden de roepingenavonden voortgezet in 2022. Iedere
derde vrijdag van de maand organiseert pastoor Tjitze Tjepkema in Heerenveen de roepingenavond.
Elke avond begint met een Eucharistieviering, waarna met z’n allen gegeten wordt. Daarna volgt
catechese aan de hand van de Youcat bijbel. Tijdens de avonden is veel ruimte voor gesprek. Zo leren
jongeren elkaar kennen en leren ze over elkaars roeping. Deelnemers komen uit het hele bisdom en
een aantal van daarbuiten; allemaal in de leeftijd van 18 tot 35 jaar.
Benieuwd? De roepingenavonden staan open voor alle geïnteresseerden in de leeftijd van 18 tot 35
jaar. Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Johan Krijnsen: M 06-
25248674 of via de mail: johankrijnsen@hotmail.com

Data van Roepingenavonden en kloosterweekenden in 2022:
 21 januari
 18-20 februari – Roepingenweekend in klooster Thuine (meer informatie, zie
contactpersoon)
 18 maart
 15 april – Chrisma mis in Groningen voor wijding van de heilige oliën
 20 mei
 17 juni
 15 juli
 19 augustus
 16 september
 14-16 oktober – Roepingenweekend in klooster Thuine (meer informatie, zie
contactpersoon)
 18 november
 16 december

meepraten over de toekomst van de kerk

Uitnodiging om mee te praten over de toekomst van de Kerk via het synodaal proces!

 Paus Franciscus nodigt de wereldkerk uit om zich te bezinnen op thema’s die beslissend zijn voor het kerkelijk leven en haar zending in de wereld. Vanaf oktober 2021 is wereldwijd in elk bisdom een synodaal proces gestart als voorbereiding op een speciale bisschoppensynode die in oktober 2023 plaatsvindt in Rome. Dit onder het motto: ‘Voor een synodale kerk: communio, participatie en zending.’

De uitkomsten van deze avonden worden opgestuurd naar het bisdom, zodat de uitkomsten meegenomen worden naar de synode van 2023. Maar we zullen in de parochie ook verder gaan met de uitkomsten van deze avonden.

De bijeenkomsten worden in het Titus Brandsma Huis gehouden. Mocht het een andere locatie worden, dan krijgen de deelnemers die zich hebben opgegeven hiervan bericht.

  • 16 februari, 9 maart en 6 april 2022 van 14.00 tot 16.00 uur : alleen voor vrouwen.
  • 16 februari, 9 maart en 6 april 2022 van 19.30 tot 21.30 uur : voor alle parochianen jong en oud.

Thema’s die besproken worden zijn:

  • 16 februari : de vrouw en de kerk (’s middags) /dialoog in de kerk (’s avonds)
  • 9 maart: missionaire leerling zijn
  • 6 april: hoe viert een synodale kerk?

U kunt zich opgeven voor alle drie de middagen (alleen voor vrouwen) of avonden (voor iedereen), maar u kunt zich ook opgeven voor een van de middagen (alleen voor vrouwen) of avonden (voor iedereen). Opgeven is wel noodzakelijk i.v.m. de voorbereidingen via de email: van het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of telefonisch op maandag en woensdagochtend tussen 9.30 en 11.00 uur via 06-82403680

Pastoraal team sint Vitusparochie Leeuwarden e.o. 

missie en visie 2022 – 2027

inzegening en heropening Titus Brandsma Huis

opening TBH in Leeuwarder Courant

opening TBH in Friesch Dagblad

digitale 40-dagenretraite Jezuïeten

Hem achterna is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022. De retraite gaat op Aswoensdag 02 maart van start en eindigt op Paaszondag. Het is de zestiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door Myriam Van den Eynde.

Myriam zegt over de retraite: “Op de vraag van de zoekende mens, geeft Jezus een ontwapenend antwoord: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom maar mee, leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek waar Ik je tegemoet kom in jouw leven, in deze wereld, in deze tijd.

Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem achterna, op weg naar Pasen.”

Read more ›

Top