Beste mensen van de Sint-Vitusparochie,
Zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen nam pastoor Stiekema begin september afscheid van uw parochie. De bisschop heeft mij als zijn opvolger benoemd. Graag stel ik mij even aan u voor.

Ik ben Bert van der Wal, 49 jaar geleden geboren in het Gaasterlandse Nijemirdum en opgegroeid in het naburige Ruigahuizen. Na de middelbare school ben ik begonnen aan de toenmalige Priesteropleiding Ariënskonvikt in Utrecht. Een groot deel van de studie gebeurde aan de Katholieke Theologische Universiteit ook in Utrecht.

Bij de theologiestudie hoort ook een stagejaar. En dat jaar is mijn eerste kennismaking met Leeuwarden geworden! In 1994-1995 heb ik in de toenmalige Dominicuswijk van de Titus Brandsma Parochie het Pastoraal Jaar mogen invullen.
Na afronding van de studie volgden in 1997 de wijdingen. De priesterwijding vond plaats in de Bonifatiuskerk: weer een mooie link naar Leeuwarden.

In de loop van de jaren mocht ik werkzaam zijn in de parochies van ‘Eén in Vieren’, nu de H.Jacobus de Meerdere parochie in N.W.-Friesland; in Drachten en omgeving (de huidige H.Claraparochie) en de laatste zeven jaren in de H.Norbertusparochie van Oost-Groningen. Nu is de tijd voor een nieuwe plek aangebroken.

Door de stage, alweer een kwart eeuw geleden, is Leeuwarden niet 100% nieuw. Hetzelfde geldt een beetje voor Wytgaard/Easterwierrum/Jirnsum/Wegea. In het verleden ben ik er wel eens voorgegaan. Toch ervaar ik de benoeming als helemaal nieuw en anders.

In katholiek Nederland is in korte tijd veel veranderd. De ontwikkelingen in de parochies gaan snel. Vergelijken met 25 jaar geleden moet je niet doen. We leven nu. We trachten in A.D. 2019 Kerk te zijn van Jezus Christus. In ons geloof staat Pasen centraal. Het feest van het Laatste Avondmaal, Kruisiging en Verrijzenis vieren we eigenlijk iedere zondag. Naast andere betekenissen houdt Pasen ook ‘opnieuw beginnen’ in. Het hoort bij de kern van ons geloof. Geloven probeer je steeds weer opnieuw gestalte te geven in steeds andere omstandigheden. Dat geldt voor ons persoonlijk, maar ook voor de  kerkgemeenschap als geheel.

Ik verheug mij op de samenwerking met u allen en in het bijzonder met de collega’s pastor Minnema en pastor Kamsma.
Hartelijke groet,
Pastoor Bert van der Wal

N.B. De installatieviering van pastoor Bert van der Wal vindt plaats op 28 september om 19.00 uur in de St. Dominicuskerk te Leeuwarden.
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Handen en voeten geven aan je geloof door je in te zetten voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving, dat is waar Sant´Egidio voor staat.

Eind jaren 60 is de beweging opgericht in Rome, in Italië. Een aantal studenten zag de armoede waarin kinderen in sommige wijken van de stad opgroeiden en besloot ze te helpen door samen te spelen en door ze te helpen met hun huiswerk. Na afloop van de bijeenkomst, kwamen ze bij elkaar in een kerkje om te bidden voor alle kinderen die ze hadden ontmoet. Gaandeweg zijn er nieuwe groepen ontstaan. In Nederland is de beweging bijvoorbeeld actief in Apeldoorn en Amsterdam. Het zou mooi zijn als ook in de Vitusparochie een Sant´Egidio-groep zou kunnen ontstaan.

Daarom organiseren we op 27 september om half 8 een informatieavond in het Titus Brandsma Huis. We nodigen nadrukkelijk jonge mensen vanaf een jaar of 17 uit om te komen, maar natuurlijk is iedereen welkom die meer wil weten van deze actieve beweging.

Dirk van der Goten uit Antwerpen komt deze avond vertellen over de spiritualiteit van Sant´Egidio en hoe je een nieuwe groep kunt laten groeien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met pastor.minnema@sintvitusparochie.nl

Aanmelden kan bij het kerkelijk bureau en dat is prettig in verband met het klaarzetten van de koffie en de thee.
Pastor Lysbeth Minnema

Top