maandactie mei: puzzelverkoop

Ludieke actie voor het Titus Brandsma Huis
De opbrengsten van de ludieke acties zijn voor de inrichting van de Franciscuszaal, inclusief de apparatuur die aangeschaft moet worden voor beeld en geluid.

In de gehele maand mei kunt u een puzzel van 112 stukjes met een prachtige afbeelding van het Titus Brandsma Huis bestellen (en betalen) via het BESTELFORMULIER op de website of via het Kerkelijk Bureau op de gebruikelijke openingstijden. De kosten zijn 8 euro per stuk.

Read more ›

meimaand – mariamaand

gastpresentatie Leo Feijen

Woensdag 21 april jl. was de eerste online gastpresentatie, door Leo Fijen, van de Cursus Geloofscommunicatie (bisdom Groningen-Leeuwarden)

De cursus geloofscommunicatie is een enthousiaste mix van kennismaken met nieuwe media + praktische tips voor parochies die verder willen in deze richting (mn. live-stream beeldvorming).
Nieuwe cursisten kunnen nog zich nog aanmelden voor de cursus.

Op 12 mei a.s. is de volgende gastlezing door Laetitia van der Lans van interkerkelijk communicatiebureau De Zalige Zalm. Thema: ”Integrale communicatie en een aansprekend gezicht van de kerk”   

Voor vragen of informatie over de cursus kunt u binnen onze parochie contact opnemen met Jehannes van Haskera, webmaster@sintvitusparochie.nl

Read more ›

vormselviering

Op 17 april hebben vier jongeren van de groep het sacrament van het Vormsel ontvangen. Na drie jaar voorbereiding via maandelijkse bijeenkomsten over Bijbel, bidden, de traditie, liturgie, rituelen, diaconie, bestuur, en het leven van alledag. Er zouden nog 12 andere jongeren het sacrament van het Vormsel dit jaar ontvangen, maar vanwege de corona is het voor hen uitgesteld naar volgend jaar. De parochie mag blij zijn met deze jonge mensen !
Ook het Friesch Dagblad heeft er aandacht aan besteed.

it giet oan….

Nu de verbouwing van het Titus Brandsma Huis een daadwerkelijke aanvang heeft genomen, zijn er door de aannemer hekken rond de voormalige pastorie geplaatst. Dat heeft consequenties voor het parkeren van auto’s en het stallen van fietsen door bezoekers van de kerk.

Read more ›

Top