Diocesane Retraite: Verhalen over Franciscus van Assisi

‘Compassie’ nieuwe blog pastor Minnema

Tagged with:

oproep: wie wil mensen helpen met Nederlands?

Regelmatig krijg ik de vraag van mensen die bezig zijn met hun inburgeringscursus en van mensen van buitenlandse komaf die beter Nederlands willen leren of ik iemand ken die hen wil helpen met hun huiswerk of iemand die Nederlands met hen wil lezen en praten, zodat ze de taal beter leren.

We zijn begonnen met een gespreksgroepje voor mensen die al redelijk Nederlands spreken om de grammatica en de zinsconstructie beter onder de knie te krijgen. Daar zou extra begeleiding nog welkom zijn. En ook voor mensen die individueel geholpen willen worden, zou het mooi zijn om terug te kunnen vallen op meerdere vrijwilligers.

Hebt u een achtergrond vanuit het onderwijs en vindt u het leuk om contact te hebben met mensen uit verschillende culturen en ze te ondersteunen bij hun weg in de Nederlandse samenleving, dan kunt u contact opnemen met pastor.minnema@sintvitusparochie.nl

Top