Month: July 2018

basiscursus kerkelijk jaar en liturgie

In september 2018 start de Diocesane Werkgroep voor Liturgie haar cursus voor parochianen. De cursus belicht het kerkelijk jaar. Veel voorkennis is niet vereist omdat we, stap voor stap, in 7 bijeenkomsten de feesten en liturgische tijden volgen. Cursuslocatie is

Van Titus naar Vitus

9 jaar geleden, in het jubileumjaar 2009, hebben we met velen de meditatieve wandeling Van Vitus naar Titus gelopen. Een heel succes. Het bijbehorende wandelboekje ‘Van Vitus naar Titus’ heeft nu een 2e druk gekregen en heet toepasselijk van ‘Titus naar

Tagged with: ,

gebrandschilderde ramen St. Martinuskerk

Er wordt volop gewerkt aan de restauratie van de gebrandschilderde ramen van de St. Martinuskerk in Wergea. Ook financieel begint de actie te lopen !! U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL38RABO 0134947614, ten name van Stichting Restauratie & Behoud

Tagged with:
Top