Jaar: 2018

2e speeltafel Bonifatiusorgel!

Titus Hoogslag, voorzitter van de orgelcommissie van de Bonifatiuskerk, maakte dit creatieve schilderij waarmee de Orgelcommissie mensen oproept een extra gift te doen voor een tweede speeltafel.  Waarom een 2e speeltafel? Het antwoord kunt u vinden op het schilderij dat

het schrijven van de kardinaal geeft te denken! Een open brief van Peter Vermaat aan kardinaal Eijk

Tagged with: , , , ,

Van Titus naar Vitus

9 jaar geleden, in het jubileumjaar 2009, hebben we met velen de meditatieve wandeling Van Vitus naar Titus gelopen. Een heel succes. Het bijbehorende wandelboekje ‘Van Vitus naar Titus’ heeft nu een 2e druk gekregen en heet toepasselijk van ‘Titus naar

Tagged with: ,

gebrandschilderde ramen St. Martinuskerk

Er wordt volop gewerkt aan de restauratie van de gebrandschilderde ramen van de St. Martinuskerk in Wergea. Ook financieel begint de actie te lopen !! U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL38RABO 0134947614, ten name van Stichting Restauratie & Behoud

Tagged with:

Interview An Tolboom, uit Friesch Dagblad 31-05-2018

ingebruikneming en inzegening gerestaureerd Adema orgel in St. Dominicus

Op Pinksterzaterdag zal de gerestaureerde speeltafel en orgel tijdens de avondviering feestelijk in gebruik worden genomen en opnieuw ingezegend. Het orgel in de Dominicuskerk is het oudste orgel binnen de Sint-Vitusparochie, tevens rijksmonument. Het orgel is vervaardigd door de gebroeders

Tagged with: ,

het ontstaan van de kruiswegstaties

Professor, bestaat God?

De vraag van de 7-jarig Anco ‘Professor, bestaat God?’ belandde in 2014 op het bureau van prof. Peter Barthel, sterrenkundige aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij beantwoordde  Anco’s vraag en verwerkte zijn antwoord later in een lezing, die verscheen in dagblad

Top