Tag: restauratie gebrandschilderde ramen

gebrandschilderde ramen St. Martinuskerk

Er wordt volop gewerkt aan de restauratie van de gebrandschilderde ramen van de St. Martinuskerk in Wergea. Ook financieel begint de actie te lopen !! U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL38RABO 0134947614, ten name van Stichting Restauratie & Behoud

Tagged with:
Top