gebrandschilderde ramen St. Martinuskerk

Er wordt volop gewerkt aan de restauratie van de gebrandschilderde ramen van de St. Martinuskerk in Wergea. Ook financieel begint de actie te lopen !!
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL38RABO 0134947614, ten name van Stichting Restauratie & Behoud St. Martinuskerk.

Tagged with: