liturgie

Geïnspireerd door het evangelie werken wij met elkaar aan groei in geloof en christelijke spiritualiteit. In de liturgie eren en ontmoeten wij God. Wij komen samen om in woord en teken, in gebed en gezang ons geloof te uiten en de Schrift te overwegen.

Het vieringrooster geeft een actueel overzicht van alle vieringen in de Sint-Vitusparochie.
Van de weekendvieringen in de Dominicus- en Bonifatiuskerk staat wekelijks de liturgie op de website.

Iedere eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur wordt een livestreamviering uitgezonden vanuit de Dominicuskerk. De vieringen kunt u ook later terugkijken. Klik hiervoor op de navolgende link naar het YouTube-kanaal.

Onze liturgie probeert aansprekend en herkenbaar te zijn voor iedereen. Het accent kan liggen op

En verder