liturgie

Geïnspireerd door het evangelie werken wij met elkaar aan groei in geloof en christelijke spiritualiteit. In de liturgie eren en ontmoeten wij God.

Wij komen samen om in woord en teken, in gebed en gezang ons geloof te uiten en de Schrift te overwegen.

  • Het vieringrooster geeft informatie over de vieringen (waar, wanneer, lezingen, etc.) in de 4 kerken.
  • Op de pagina liturgie voor de week vindt u de lezingen, liederen en gebeden van de weekendvieringen.
  • Door de week zijn er vieringen in de 4 parochiekerken, de dagkapel St. Marcuskerk te Jirnsum en in een aantal zorginstellingen. Voor meer informatie hierover klik hier >>>
  • Parish information in English
  • Jaar van het Woord
   Op de 3e zondag door het jaar wordt vanaf 2020 de Zondag van het Woord gevierd. De Katholieke Bijbelstichting heeft een publicatie verzorgd met teksten voor iedere dag in de periode van 26 januari tot 30 september 2020. Deze bevat een citaat uit de lezingen van de mis van de dag, een korte overweging en een gebed. Geschikt voor wie iedere dag op laagdrempelige wijze geestelijk wil worden gevoed.

Onze liturgie probeert aansprekend en herkenbaar te zijn voor iedereen, waarbij het accent kan liggen op 

Achtergrondinformatie / allerlei