liturgie

Geïnspireerd door het evangelie werken wij met elkaar aan groei in geloof en christelijke spiritualiteit. In de liturgie eren en ontmoeten wij God.

Wij komen samen om in woord en teken, in gebed en gezang ons geloof te uiten en de Schrift te overwegen.

  • Het vieringrooster geeft informatie over de vieringen (waar, wanneer, lezingen, etc.) in de 4 kerken.
  • Op de pagina liturgie voor de week vindt u de lezingen, liederen en gebeden van de weekendvieringen.
  • Bijgaand ook een overzicht van alle vieringen in de Goede week met als voorbereiding daarop de viering van Boete en Verzoening op 19 maart.
  • Behalve in de 4 kerken zijn er ook kleinschalige vieringen op andere locaties zoals in de dagkapel van de St. Marcuskerk in Jirnsum en in de zorginstellingen. Een rooster van alle kleinschalige, doordeweekse vieringen (dus ook die in de 4 kerken) staan in een navolgende overzicht. Klik hier  >>>

Onze liturgie probeert aansprekend en herkenbaar te zijn voor iedereen, waarbij het accent kan liggen op de

achtergrondinformatie