liturgie

Geïnspireerd door het evangelie werken wij met elkaar aan groei in geloof en christelijke spiritualiteit. In de liturgie eren en ontmoeten wij God. Wij komen samen om in woord en teken, in gebed en gezang ons geloof te uiten en de Schrift te overwegen.

De vieringen in de kerken zijn weer hervat. Om aanwezig te kunnen zijn bij een viering wordt u verzocht zich op te geven via ‘aanmelden voor vieringen’.
Daarnaast wordt tot begin september iedere eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur nog een livestreamviering aangeboden. Zie voor aanmelden en en gescreamde vieringen de openingspagina van de website.

Onze liturgie probeert aansprekend en herkenbaar te zijn voor iedereen, waarbij het accent kan liggen op

En verder