liturgie

Geïnspireerd door het evangelie werken wij met elkaar aan groei in geloof en christelijke spiritualiteit. In de liturgie eren en ontmoeten wij God. Wij komen samen om in woord en teken, in gebed en gezang ons geloof te uiten en de Schrift te overwegen.

Het liturgierooster geeft een actueel overzicht van alle vieringen in de Sint-Vitusparochie. 

In verband met corona wordt iedere zaterdag om 19.00 uur een livestreamviering uitgezonden. De online vieringen kunt u ook later terugvinden. De link naar het YouTybe-kanaal en de onlinevieringen staan op de openingspagina (welkom op de website).

Onze liturgie probeert aansprekend en herkenbaar te zijn voor iedereen. Het accent kan liggen op

En verder