liturgie

Geïnspireerd door het evangelie werken wij met elkaar aan groei in geloof en christelijke spiritualiteit. In de liturgie eren en ontmoeten wij God. Wij komen samen om in woord en teken, in gebed en gezang ons geloof te uiten en de Schrift te overwegen.

Het vieringrooster geeft een actueel overzicht van alle vieringen in de Sint-Vitusparochie.
Van de weekendvieringen in de Dominicus- en Bonifatiuskerk staat wekelijks de liturgie op de website.

komen te vervallen gedurende het winterrooster (update 22 nov. 2022)
de livestreams op iedere eerste zaterdag van de maand om 19.00 uur  uitgezonden vanuit de Dominicuskerk
Om vieringen terug te kijken klikt u op de navolgende link naar het YouTube-kanaal

Onze liturgie probeert aansprekend en herkenbaar te zijn voor iedereen. Het accent kan liggen op

En verder