liturgie

Geïnspireerd door het evangelie werken wij met elkaar aan groei in geloof en christelijke spiritualiteit. In de liturgie eren en ontmoeten wij God.

Wij komen samen om in woord en teken, in gebed en gezang ons geloof te uiten en de Schrift te overwegen.

    • Het vieringrooster geeft informatie over de vieringen (waar, wanneer, lezingen, etc.) in de 4 kerken.
    • Op de pagina liturgie voor de week vindt u de lezingen, liederen en gebeden van de weekendvieringen.
    • Door de week zijn er vieringen in de 4 parochiekerken, de dagkapel St. Marcuskerk te Jirnsum en in een aantal zorginstellingen. Voor meer informatie hierover klik hier >>>
    • Parish information in English

Onze liturgie probeert aansprekend en herkenbaar te zijn voor iedereen, waarbij het accent kan liggen op 

Achtergrondinformatie / allerlei