liturgieën weekendvieringen

Liturgische kalender
Op de liturgische kalender 2021-2022 (jaar C) vindt u de lezingen van de zondagen. Ook wordt de tijd van het kerkelijk jaar met een kleur aangegeven.

Vieringen rondom Pasen

 

Vieringen in de veertigdagentijd

Aswoensdag

8e zondag door het jaar

7e zondag door het jaar

6e zondag door het jaar

5e zondag door het jaar

4e zondag door het jaar

3e zondag door het jaar

Doop van de heer

Oud en Nieuw 2021/2022

Kerstmis 2021

Vieringen van de advent

Hoogfeest Christus Koning

33e zondag door het jaar

Hoogfeest H.Willibrord

Allerheiligen/Allerzielen

31e zondag door het jaar

30e zondag door het jaar

29e zondag door het jaar

28e zondag door het jaar

27e zondag door het jaar

26e zondag door het jaar

25e zondag door het jaar

24e zondag door het jaar

23e zondag door het jaar

22e zondag door het jaar

21e zondag door het jaar

Hoogfeest Maria ten Hemelopneming

18e zondag door het jaar

17e zondag door het jaar

16e zondag door het jaar

15e zondag door het jaar

14e zondag door het jaar

13e zondag door het jaar

12e zondag door het jaar

11e zondag door het jaar

Hoogfeest van Sacramentsdag

Hoogfeest H.Drie-eenheid

Hoogfeest van Pinksteren

7e zondag van pasen

Hemelvaart

6e zondag van pasen

5e zondag van pasen

4e zondag van pasen

3e zondag van pasen

Vieringen in de Goede Week / Pasen / Beloken Pasen

Vieringen in de veertigdagentijd

Eerder gestreamde vieringen kunnen online worden teruggeluisterd via de knop online vieringen.

Voor een overzicht van alle vieringen in de Sint-Vitusparochie met datum, tijd en plaats, klik hier.