AVG (privacywet)

Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor onze parochie

Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018, vastgesteld op 10 mei 2018 

Privacyverklaring Sint-Vitusparochie

VitusNijs en AVG

landelijke website www.rkk-avg.nl

Deze pagina wordt de komende tijd verder gevuld.