reserveringen

Het aanvragen van vergaderruimte en audio-visuele middelen gaat als volgt.

Wilt u in uw mail het volgende aangeven?

  • naam aanvrager /contactpersoon
  • e-mail
  • tel.nr.
  • welke ruimte wilt u reserveren
  • datum
  • werkgroep of activiteit
  • aantal personen
  • koffie, thee, 
  • beamer (meer info)
  • bijzonderheden

Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw aanvraag reageren.