drukwerk

De kopieerafdeling van de Sint-Vitusparochie verzorgt het kopieer- en drukwerk voor de parochie.

aanleveren drukwerk

  • liturgieboekjes, programmaboekjes, posters of ander drukwerk in principe 2 weken vóór de datum waarop het drukwerk klaar moet zijn.
  • kopieer-/drukwerk graag per mail aanleveren bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl met vermelding van naam en telefoonnummer contactpersoon.