Month: May 2021

ludieke acties Titus Brandsma Huis

  De verbouwing van het Titus Brandsma Huis vordert al gestaag. Voor de inrichting van de Franciscuszaal wordt er door middel van ludieke acties geld ingezameld. Geluidsapparatuur, opnameapparatuur, een digitaal scherm, verlichting etc. Daar is ongeveer 5000 euro voor nodig.

Tagged with: , , , , , ,

verlopen grafrechten begraafplaats Jirnsum

wereldcommunicatiedag

Zondag 16 mei vierde de Kerk voor de 55e keer Wereldcommunicatiedag. In zijn boodschap voor deze dag spreekt paus Franciscus over communiceren door ontmoeting, door daar heen te gaan waar de ander is. Lees verder op www.rkk.nl Heer, leer ons buiten onszelf

feest Eerste Heilige Communie

Op zondag 30 mei ging in een feestelijke viering in de Bonifatiuskerk een groep kinderen voor het eerst ter communie.

collecte en giften via QR-code

Het coronavirus drukt een zware stempel op de hele samenleving en ook op onze geloofsgemeenschappen. Al een hele tijd zijn vieringen maar beperkt toegankelijk. Dit is ook merkbaar aan de inkomsten uit collectes en giften. Wij begrijpen best dat u

upgrade Franciscuszaal

Misschien bent u wel eens aanwezig geweest bij een presentatie in de Franciscuszaal, zoals op de foto hieronder.Onze apparatuur voor deze presentaties is verouderd en natuurlijk gaan ook wij als parochie graag met de tijd mee. Die kans is er,

Top