jeugdpagina

Op deze pagina staan de activiteiten voor de jeugd. De pagina wordt regelmatig geactualiseerd.

 

verslag Nhi Nguyen  familieweekend

RK tienerweekenden 2022

uitnodiging jongeren voor CHRISMAMIS 13 april in de St. Jozef kathedraal Groningen

PALMPASEN met kinderen 2022

VEERTIGDAGENTIJD 2022 programma voor de kinderen

VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE 2022
Begin maart beginnen we met de eerste communie-voorbereiding.
Mocht u in januari geen uitnodiging hebben ontvangen, en uw kind heeft wel de geschikte leeftijd (groep 4 van de basisschool), dan kunt u uw kind aanmelden via het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl.

De eerste ouderavond was op woensdag 2 maart in het parochiehuis van de Dominicuskerk.

Werkgroep Communiecatechese,
Rennie Schotanus, Gerda Wiersma en pastoor B. van der Wal

 

WAAR GEEF JE JE OP VOOR ONZE ACTIVITEITEN
digitaal via aanmeldformulier
– per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– telefonisch (058-2120984 of 06-82403680) op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur)

HOE DOE JE DAT
– vermeld bij de activiteit waaraan je wilt deelnemen naam activiteit, datum en evt. nummer
– je aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week vóór de activiteit

maatschappelijke stage
In de Sint-Vitusparochie kunnen jongeren hun maatschappelijke stage vervullen. Zoek je een plek? Meld je aan bij pastor Germa Kamsma-Kunst, pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl