jeugdpagina

Op deze pagina staan de activiteiten voor de jeugd. (Laatste  update 27 mei 2023)

 

De wereldjongerendagen komen er aan
Van 1 t/m 6 augustus 2023 vinden de Wereldjongerendagen plaats in Lissabon, Portugal. De WJD is het grootste jongeren-event ter wereld, bezocht door honderdduizenden jongeren vanuit alle continenten.

Opgeven kan nog tot 31 mei 2023

Klik hier voor meer

 

Roepingenavonden en kloosterweekenden

Kinderkerk         

Eens per zes weken is er een familiezondag (voor ouders, kinderen en tieners).
Ook eens per zes weken is er een gezinsviering en eens per zes weken een kinderwoorddienst met kinderopvang.

In de adventsperiode is er elke week een van deze activiteiten van het kinderwerk.

Voor de kinderen begint de kinderwoorddienst ook in de kerk, waarna zij voor een verhaal uit de Bijbel, uitleg en een activiteit de kerk verlaten. Voor de dienst van de tafel begint, komen zij terug om samen met de andere kerkgangers de dienst verder te vieren.


Zondag 25 september 2022
kinderkerk gehad waar het over rijk en arm ging. De kinderen kregen een snoepzakjes en moesten kiezen of ze het zelf wilden houden of weggeven aan de armen. We hebben vergeet me nietjes getekend en geplakt op een gekleurd papier.

 

 

Kinderopvang   

Wanneer er kinderwoorddienst is zal er ook kinderopvang zijn voor de kinderen tussen 0 en 6 jaar tijdens de vieringen in de Bonifatiuskerk & Dominicuskerk.

Gezinsviering    

Bij gezinsvieringen worden de gebruikte teksten zoveel mogelijk aangepast aan kinderen en worden kinderen actief betrokken bij de viering.
Data:
22 februari 19.00 uur Dominicuskerk Aswoensdag
1 april 19.00 uur, Dominicuskerk, Palmpasen
7 april 15.00 uur Dominicuskerk, Goede Vrijdag kruisweg
16 april 11.00 uur Bonifatiuskerk, eerste communie
10 juni 19.00 Dominicuskerk, spelletjesdag start om 15.00 uur

Klupcatechese
Steeds 19.00 uur in de zaal naast de Dominicuskerk    

Bij de klupcatechese komen jongeren gedurende drie jaar jaarlijks acht  keer bij elkaar. Op deze avonden komen geloofsonderwerpen op verschillende manieren aan bod. Het ene jaar staan de schatten van het geloof centraal. Het andere jaar de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij voor mij betekenen. En er is een jaar dat gaat over rituelen en sacramenten. Komend seizoen starten we met de schatten van het geloof. Actief bezig zijn en gezelligheid staan centraal op deze avonden.
De eerstvolgende gelegenheid om het sacrament van het Vormsel te ontvangen is in 2025.

Foto, verslag vorige bijeenkomsten

Jongerengroep

Eens per maand is er een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. De avonden beginnen om 18.00 uur met een eenvoudige warme maaltijd. Aansluitend om 18.30 uur is er een activiteit. Het programma wordt in overleg met de aanwezige jongeren afgesproken. Naast een inhoudelijk programma wordt er ook veel aan sport, spel en gezelligheid gedaan.

Data: in overleg via de datumprikker. Graag je email doorgeven via pastor.kamsma@vitusparochie.nl Aanvang: 18.00 uur in de zaal naast Dominicuskerk
Kosten: 3 euro inclusief de maaltijd

 


Kinderkoor

Het kinderkoor is voor de leeftijdscategorie van 6 tot 11 jaar. Gerepeteerd wordt er op dinsdag van 15.45 tot 17 uur.

De repetities zijn in het parochiehuis van de Dominicuskerk ingang Harlingerstraat. In alle groepen zijn nieuwe leden van harte welkom.

Bel voor meer informatie met Hendrikje (058-2159607) of mail hendrikjevdberg@hotmail.com

Foto, verslag vorige bijeenkomsten

Jeugdkoor

Het jeugdkoor is voor jongeren vanaf 11 jaar. Zij repeteren op dinsdag van 18.30 tot 19.45 uur.

De repetities zijn in het parochiehuis van de Dominicuskerk ingang Harlingerstraat. In alle groepen zijn nieuwe leden van harte welkom.

Bel voor meer informatie met Hendrikje (058-2159607) of mail hendrikjevdberg@hotmail.com

Foto, verslag vorige bijeenkomsten

Misdienaars

Een misdienaar is iemand die de eerste communie heeft gedaan. Hij/zij assisteert de priester tijdens de viering van de liturgie, samen met de acoliet. Gemiddeld word je 1 keer per maand ingepland in de Dominicuskerk.

Foto, verslag

Acolieten

Een acoliet is iemand die het sacrament van het Vormsel heeft ontvangen. Hij/zij assisteert de priester tijdens de viering van de liturgie. Hij/zij reikt hem verschillende zaken aan, zoals het wierookvat, de wijwaterkwast, de offergaven en het water voor de handwassing. Ook heeft hij/zij zelfstandige taken zoals het dragen van het processiekruis het bewieroken van de priester en het volk en het uitreiken van de communie aan de gelovigen als buitengewone bedienaar. Gemiddeld word je 1 keer per maand ingepland in de Bonifatiuskerk of de Dominicuskerk.

Foto, verslag

 

 

WAAR GEEF JE JE OP VOOR ONZE ACTIVITEITEN
digitaal via aanmeldformulier
– per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– telefonisch (058-2120984 of 06-82403680) op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur)

HOE DOE JE DAT
– vermeld bij de activiteit waaraan je wilt deelnemen naam activiteit, datum en evt. nummer
– je aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week vóór de activiteit

maatschappelijke stage
In de Sint-Vitusparochie kunnen jongeren hun maatschappelijke stage vervullen. Zoek je een plek? Meld je aan bij pastor Germa Kamsma-Kunst, pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl