jeugdpagina

Op deze pagina vind je steeds de actuele activiteiten op het gebied van catechese, liturgie, diaconie en wat zich verder voordoet voor de jeugd

 • algemene info en data jeugdcatechesegroepen, klik hier >>>
 • algemene info en data kinderen in de liturgie klik hier>>>

bijzondere activiteiten

 • kerstspel. Wie doen mee?

Op kerstavond, 24 december, tijdens de viering van 19.00 uur in de Dominicuskerk, wordt er weer een kerstspel gespeeld. Hendrikje zal dit met de koorleden instuderen. Maar ook als je niet bij het koor bent kun je meedoen. Je kan dan elke dinsdagmiddag van kwart voor vier tot vijf uur mee oefenen in het parochiehuis van de Dominicuskerk. Als je mee wilt doen is het de bedoeling dat je elke repetitie aanwezig bent, tot het kerstspel. Daarna mag je doorgaan met meezingen in het koor, maar je mag ook stoppen na kerstmis. Opgeven kan bij Hendrikje van der Berg, hendrikjevdberg@hotmail.com

 • 25/27-10 Roepingenweekend voor 17-35 jarigen in klooster Thuine
  Een afwisselend en inspirerend weekend in het Franciscanessenklooster van Thuine in Duitsland. Bedoeld voor jongeren van binnen en buiten het bisdom, die zich oriënteren op roeping voor het priesterschap, intrede in een klooster en bijbehorende levensvragen als katholiek gelovige in deze tijd. Voor meer details over de locatie en het weekendprogramma : ga naar www.bisdomgl.nl.
 • 9-11 Martinusdag en
 • 29-11 tot 1-12 kloosterweekend Hierden voor jongeren vanaf 18 jaar. Vrijdagavond rond 18.30 uur vertrek vanaf het Bonifatiusplein in Leeuwarden. Aankomst Hierden rond 20.00 uur. Start programma om 20.30 uur met kennismaken, met elkaar en met het thema (Woorden in stilte).
  Zaterdagochtend maken we kennis met het kloosterleven, zaterdagmiddag is er een wandeling met een opdracht, zaterdagavond is er bibliodrama. Zondagochtend sluiten we het programma na de eucharistieviering af en gaan we weer huiswaarts. Het is de bedoeling dat we de gebedsmomenten van het klooster mee bidden.
  Er zijn tweepersoonskamers.
  Kosten 160,00 euro per persoon, inclusief de maaltijden op zaterdag en zondagochtend.
  Informatie bij Gerdy Hahn (gerdyhahn@gmail.com) en Germa Kamsma
  (pastor.kamsma@sintvitusparorochie.nl)
  Opgeven kan via het kerkelijk bureau, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
 • 31-01 tot 02-02 vormelingenweekend ‘MEER’ 

maatschappelijke stage
In de Sint-Vitusparochie kunnen jongeren hun maatschappelijke stage vervullen. Zoek je een plekje? Meld je aan bij pastor Germa Kamsma-Kunst, pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl