jeugdpagina

Op deze pagina staan de activiteiten voor de jeugd.|
De pagina wordt regelmatig geactualiseerd.

Geplande activiteiten voor de jeugd worden in januari geplaatst op de pagina’s jeugdcatechese en kinderen in de liturgie.

  • De kindercatechese, klupcatechese en de jongerengroep gaan in verband met de lockdown online verder.
  • Voorbereiding 1e Communie
  • Kinderkerstfeest met kerstspel door de kinderen (zie foto bovenaan) terug te luisteren via de knop online

Kinder- en Klupcatechese voorlopig nog online.
De voorjaarsactiviteiten worden in januari geplaatst.

Voor alle komende activiteiten is opgave verplicht.

HOE DOE JE DAT
– vermeld bij de activiteit waaraan je wilt deelnemen naam activiteit, datum en evt. nummer
– je aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week vóór de activiteit

WAAR GEEF JE JE OP
digitaal via aanmeldformulier
– per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– telefonisch (058-2120984) op maandag en woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur)

maatschappelijke stage
In de Sint-Vitusparochie kunnen jongeren hun maatschappelijke stage vervullen. Zoek je een plek? Meld je aan bij pastor Germa Kamsma-Kunst, pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl