jeugdpagina

Op deze pagina staan de activiteiten voor de jeugd. De pagina wordt regelmatig geactualiseerd.

Gezocht: kinderen die mee willen doen met het kerstspel
Tijdens de gezinsviering op kerstavond is er weer een kerstspel. Daarvoor zoeken we nog een aantal kinderen. Veel rollen zijn zonder tekst of met weinig tekst. We oefenen het kerstspel elke zondag van de advent tijdens de viering van 11.00 uur. En de generale repetitie is op dinsdag 21 december om 16.30 in de Dominicuskerk. Wil je meedoen? Geef dat door aan pastor Germa, pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl of 06-12804205

Advent en kerstmis voor de kinderen
De gezinsviering op zondag 27 november om 11.00 uur is deze keer niet in de Bonifatiuskerk maar in de Dominicuskerk! Het is dan de eerste zondag van de advent, en we volgen, op weg naar kerstmis, een paar verhalen van de profeet Jesaja, gecombineerd met het verhaal van Simon, die een geluksster heeft gezien. In deze gezinsviering horen we daar het begin van, en de weken erna horen de kinderen de rest van de verhalen bij de kinderkerk. Die is op 4 en 18 december in de Bonifatiuskerk, en op 11 december in de Dominicuskerk. Er is op deze zondagen ook kinderopvang in dezelfde kerken. Tijdens de gezinsviering op kerstavond (24 december) om 19.00 uur horen de kinderen hoe het verhaal van Simon afloopt. De kinderen krijgen elke zondag van de advent en op kerstavond een enveloppe met materiaal, dat samen een leuk boekje vormt. We hopen dat veel kinderen mee komen vieren!

De wereldjongerendagen komen er aan
Van 1 t/m 6 augustus 2023 vinden de Wereldjongerendagen plaats in Lissabon, Portugal. De WJD is het grootste jongeren-event ter wereld, bezocht door honderdduizenden jongeren vanuit alle continenten.
Klik hier voor meer

Bowlen in Groningen op 17 december 2022
Er is weer een erg leuke activiteit gepland: we gaan bowlen! Deze activiteit voor jongeren van 12 t/m 18 jaar vindt plaats op 17 december 2022 in de stad Groningen.
Bekijk hier de poster

Roepingenavonden (18 nov en 16 dec) en kloosterweekenden

Kinderkerk         4 dec,,18dec, 11.00 uur   Bonifatiuskerk

                          11dec 11:00 Dominicuskerk

Eens per zes weken en elke week tijdens de advent is er zondags om 11 uur in de Bonifatiuskerk tijdens het woordgedeelte voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar een kinderwoorddienst in het Titus Brandsma Huis. Voor de kinderen begint de viering ook in de Bonifatiuskerk, waarna zij voor een verhaal uit de Bijbel, uitleg en een activiteit de kerk verlaten. Voor de dienst van de tafel begint, komen zij terug om samen met de andere kerkgangers de dienst verder te vieren.


Zondag 25 september kinderkerk gehad waar het over rijk en arm ging. De kinderen kregen een snoepzakjes en moesten kiezen of ze het zelf wilden houden of weggeven aan de armen. We hebben vergeet me nietjes getekend en geplakt op een gekleurd papier.

 

 

Kinderopvang   4 dec,11dec,18dec,  11.00 uur  

 

Wanneer er kinderkerk is zal er ook kinderopvang zijn voor de kinderen tussen 0 en 6 jaar tijdens de vieringen in de Bonifatiuskerk & Dominicuskerk.

Gezinsviering    27 nov.  11.00 uur Dominicuskerk,  24 dec, 19.00 Dominicuskerk

Bij gezinsvieringen worden de gebruikte teksten zoveel mogelijk aangepast aan kinderen, en worden kinderen actief betrokken bij de viering.

Foto, verslag vorige bijeenkomsten

Klupcatechese
18 november ontdekken de jongeren de schatten van de eucharistie en
16 december ontdekken ze de schatten van de sacramenten.
Steeds 19.00 uur in de zaal naast de Dominicuskerk    

Bij de klupcatechese komen jongeren gedurende drie jaar jaarlijks acht  keer bij elkaar. Op deze avonden komen geloofsonderwerpen op verschillende manieren aan bod. Het ene jaar staan de schatten van het geloof centraal. Het andere jaar de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij voor mij betekenen. En er is een jaar dat gaat over rituelen en sacramenten. Komend seizoen starten we met de schatten van het geloof. Actief bezig zijn en gezelligheid staan centraal op deze avonden.

Foto, verslag vorige bijeenkomsten

Jongerengroep

Eens per maand is er een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. De avonden beginnen om 18.00 uur met een eenvoudige warme maaltijd. Aansluitend om 18.30 uur is er een activiteit. Het programma wordt in overleg met de aanwezige jongeren afgesproken. Naast een inhoudelijk programma wordt er ook veel aan sport, spel en gezelligheid gedaan.

Data: in overleg via de datumprikker. Graag je email doorgeven via pastor.kamsma@vitusparochie.nl Aanvang: 18.00 uur in de zaal naast Dominicuskerk
Kosten: 3 euro inclusief de maaltijd

De jongerengroep (15-25 jaar) komt zaterdag 26 november van 20.00 tot 21.30 uur bij elkaar. Zij zullen een speurtocht door de kerk doen. Onderweg wordt er van alles uitgelegd over wat er in de Dominicuskerk te zien is. Vrijdag 9 december van 19.00 tot 21.00 uur vieren de jongeren Sintekerst met elkaar. Ieder neemt een paar heel kleine en eenvoudige cadeautjes mee, die via een spel onderling verdeeld worden. Ondertussen wordt er iets meer verteld over Sinterklaas en Kerstmis. Als je bij de groep wilt aanschuiven, ben je welkom! Opgeven kan via het kerkelijk bureau.


Kinderkoor

Het kinderkoor is voor de leeftijdscategorie van 6 tot 11 jaar. Gerepeteerd wordt er op dinsdag van 15.45 tot 17 uur.

De repetities zijn in het parochiehuis van de Dominicuskerk ingang Harlingerstraat. In alle groepen zijn nieuwe leden van harte welkom.

Bel voor meer informatie met Hendrikje (058-2159607) of mail hendrikjevdberg@hotmail.com

Foto, verslag vorige bijeenkomsten

Jeugdkoor

Het jeugdkoor is voor jongeren vanaf 11 jaar. Zij repeteren op dinsdag van 18.30 tot 19.45 uur.

De repetities zijn in het parochiehuis van de Dominicuskerk ingang Harlingerstraat. In alle groepen zijn nieuwe leden van harte welkom.

Bel voor meer informatie met Hendrikje (058-2159607) of mail hendrikjevdberg@hotmail.com

Foto, verslag vorige bijeenkomsten

Misdienaars

Een misdienaar is iemand die de eerste communie heeft gedaan. Hij/zij assisteert de priester tijdens de viering van de liturgie, samen met de acoliet. Gemiddeld word je 1 keer per maand ingepland in de Dominicuskerk.

Foto, verslag

Acolieten

Een acoliet is iemand die het sacrament van het Vormsel heeft ontvangen. Hij/zij assisteert de priester tijdens de viering van de liturgie. Hij/zij reikt hem verschillende zaken aan, zoals het wierookvat, de wijwaterkwast, de offergaven en het water voor de handwassing. Ook heeft hij/zij zelfstandige taken zoals het dragen van het processiekruis het bewieroken van de priester en het volk en het uitreiken van de communie aan de gelovigen als buitengewone bedienaar. Gemiddeld word je 1 keer per maand ingepland in de Bonifatiuskerk of de Dominicuskerk.

Foto, verslag

 

 

WAAR GEEF JE JE OP VOOR ONZE ACTIVITEITEN
digitaal via aanmeldformulier
– per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– telefonisch (058-2120984 of 06-82403680) op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur)

HOE DOE JE DAT
– vermeld bij de activiteit waaraan je wilt deelnemen naam activiteit, datum en evt. nummer
– je aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week vóór de activiteit

maatschappelijke stage
In de Sint-Vitusparochie kunnen jongeren hun maatschappelijke stage vervullen. Zoek je een plek? Meld je aan bij pastor Germa Kamsma-Kunst, pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl