jeugdpagina

Op deze pagina vind je steeds de actuele activiteiten op het gebied van catechese, liturgie, diaconie en wat zich verder voordoet voor de jeugd

  • algemene info en data jeugdcatechesegroepen, klik hier >>>
  • algemene info en data kinderen in de liturgie klik hier>>>

bijzondere activiteiten

  • Adventsproject voor de kinderen
    Tijdens de zondagen in de Advent maken de kinderen een Goednieuwskrant. Iedere zondag wordt een pagina aan de krant toegevoegd.
  • Kerstspel. Wie doet er mee?
    Op kerstavond, 24 december, tijdens de viering van 19.00 uur in de Dominicuskerk, wordt er weer een kerstspel gespeeld. Hendrikje zal dit met de koorleden instuderen. Maar ook als je niet bij het koor bent kun je meedoen. Je kan dan elke dinsdagmiddag van kwart voor vier tot vijf uur mee oefenen in het parochiehuis van de Dominicuskerk. Als je mee wilt doen is het de bedoeling dat je elke repetitie aanwezig bent, tot het kerstspel. Daarna mag je doorgaan met meezingen in het koor, maar je mag ook stoppen na kerstmis. Opgeven kan bij Hendrikje van der Berg, hendrikjevdberg@hotmail.com
  • 31-01 tot 02-02 vormselweekend ‘MEER’ 

maatschappelijke stage
In de Sint-Vitusparochie kunnen jongeren hun maatschappelijke stage vervullen. Zoek je een plekje? Meld je aan bij pastor Germa Kamsma-Kunst, pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl