jeugdpagina

Op deze pagina vind je steeds de actuele activiteiten op het gebied van catechese, liturgie, diaconie en wat zich verder voordoet voor de jeugd

Vijftienplusgroep 24 januari. We volgen de brief van Paus Franciscus, “Christus Vivit”, Christus leeft. Hoe leefden Jezus en Maria in hun jonge jaren? En hoe leven zij voort in onze tijd? Kunnen zij de jongeren van deze tijd ook inspireren? Alle jongeren vanaf 14 jaar zijn welkom in de zaal bij de Dominicuskerk. We starten om 18.00 uur met een warme maaltijd. Graag even doorgeven of je komt bij jongeren@melvinwiersma.nl

Vormselweekend ‘MEER’ van 31-01 tot 02-02

Ouder-en-kindmiddag, zaterdag 1 februari
De werkgroep catechese wil eens per jaar een dag organiseren voor een doelgroep uit de parochie. Om te laten zien wat er te doen is in de parochie voor die doelgroep, en om wensen van de parochianen te inventariseren. Dit jaar is de doelgroep gezinnen met kinderen van 0-14 jaar. Volgend jaar wordt voor de jongeren van 15-25 jaar een bijeenkomst georganiseerd en het jaar erop voor alle volwassenen vanaf 25 jaar. De bijeenkomst is dit jaar is bedoeld voor alle gezinnen uit de parochie met kinderen tussen 0 en 14 jaar en dus niet alleen voor de parochianen die tot nu toe al actief zijn in de catechese. Op zaterdag 1 februari zullen tussen 15.30 en 17.30 uur in de zalen naast de Dominicuskerk verschillende activiteiten zijn op het gebeid van geloofsopvoeding. Er is informatie over de kinderkerk, kindercatechese, ouder-en-kind-zondagen, klubcatechese, voorbereiding op de eerste communie, voorbereiding op de doop, en er ligt materiaal dat u thuis kunt gebruiken. Ook hebben we diverse tweedehands kinderbijbels te koop voor een paar euro. Tijdens de middag kunnen de kinderen een kaars versieren, die ’s avonds gewijd wordt in de gezinsviering. En tussendoor eten we met elkaar pannenkoeken vanwege Maria-Lichtmis.

Kort samengevat:
Wat:       inspiratiemiddag voor ouders met kinderen van 0-14 jaar
Waar:     zalen naast de Dominicuskerk
Wanneer: 1 februari van 15.30-17.30 uur
Hoe:  spelletjes, boeken, gesprekken, kaarsen maken, activiteiten die ondersteunen bij geloofsopvoeding
Extra:     kinderen en tieners zijn ook van harte welkom
17.30: Na afloop samen pannenkoeken eten
19.00 uur: gezinsviering Maria Lichtmis in de Dominicuskerk
Opgave en informatie via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Kindercatechese 14 februari, 13 maart en 3 april
De kinderen van 8 tot 12 jaar zijn welkom op de vrijdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur in de zaal naast de Dominicuskerk. De komende keren zullen de kinderen verhalen horen over Abraham en Sarah en over Abraham en Isaak, en over Pasen.

Klupcatechese 14 februari, 13 maart en 3 april
De jongeren zullen een diaconale activiteit doen in februari, er is een ouderavond in maart over de veertigdagentijd en er is een ouderavond in april over het sacrament van het Vormsel. Bij beide ouderavonden zijn de jongeren ook aanwezig.

Vijftienplusgroep
Op vrijdag 28 februari en 27 maart  komen de jongeren van de vijftienplusgroep weer bij elkaar. Ze gaan verder om op een actieve wijze de brief van Paus Franciscus door te nemen. De groep start om 18.00 uur met een warme maaltijd en stopt rond 20.30 uur. Samenkomst is in de zaal naast de Dominicuskerk.

Voorbereiding eerste H. Communie 2020

Het duurt nog even, maar voor je het weet zitten we in het vroege voorjaar: de tijd ook van de voorbereidingen op de Eerste H.Communie. We kennen voor onze Sint-Vitusparochie – bestaande uit de kerklocaties Jirnsum, Leeuwarden, Wergea/Warten en Wytgaard – een gezamenlijke voorbereiding op de eerste heilige Communie. Dit feest is bestemd voor jonge parochianen in de leeftijd van groep 4 basisschool.

Het feest is op zondag 17 mei 2020 om 11.00 uur in de St. Bonifatiuskerk.
De catechese is vrijdags van 16.00 uur tot 17.00 uur in de parochiezaal van de Dominicuskerk, Harlingerstraat. De eerste keer is op vrijdag 28 februari 2020.

Kinderen die bekend zijn in de ledenadministratie krijgen een uitnodigingsbrief. Krijgt u, om wat voor reden dan ook, geen schriftelijke uitnodiging dan kunt u uw kind ook aanmelden via het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusarochie.nl.
Na aanmelding wordt u verwacht op de eerste ouderavond op dinsdag 25 februari om 20.00 uur in het parochiehuis van de Dominicuskerk. Dan wordt gesproken over de eerste Communie en hoe de voorberei­ding verloopt.

maatschappelijke stage
In de Sint-Vitusparochie kunnen jongeren hun maatschappelijke stage vervullen. Zoek je een plekje? Meld je aan bij pastor Germa Kamsma-Kunst, pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl