jeugdpagina

Op deze pagina staan de activiteiten voor de jeugd. (Laatste  update 9 mei 2024)

 

planning jongerenactiviteiten bisdom 

familiezondag gaat naar Dokkum

Boodschap paus Franciscus aan jongeren: ‘Kies een levensstijl gegrond in hoop

 

Activiteitenjaarplan kinderwerk januari-juli 20

https://www.sintvitusparochie.nl/wjdhome-ameland-kijk-terug-via-de-stream/

Startactiviteit 20023/2024 tienerwerk in ons bisdom;
Verslag op website bisdom
zie ook: jongeren ontmoetten pastoor Stiekema

Spelletjesmiddag, een verslag

Bezoek Belgische jongeren, een verslag

De wereldjongerendagen 

Roepingenavonden en kloosterweekenden

Na succesvolle avonden in de afgelopen jaren worden de roepingenavonden voortgezet in 2024. Iedere derde vrijdag van de maand organiseert pastoor Tjitze Tjepkema in Heerenveen de roepingenavond. Elke avond begint om 18.00 uur met een Eucharistieviering, waarna met zijn allen gegeten wordt.

Daarna volgt catechese aan de hand van de YouCat. Dit jaar zullen we onze aandacht richten op de tien geboden. Tijdens de avonden is veel ruimte voor gesprek. Zo leren jongvolwassenen elkaar kennen en leren ze over elkaars roeping. Deelnemers komen uit het hele bisdom en een aantal van daarbuiten; allemaal in de leeftijd van 18 tot 35 jaar.

Van 18 t/m 20 oktober vindt het roepingenweekend plaats.

Benieuwd? De roepingenavonden en het roepingenweekend staan open voor alle geïnteresseerden in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Johan Krijnsen:
M 06-25248674 of via de mail: johankrijnsen@hotmail.com

Data roepingenavonden:
-19 januari, geboden algemeen
-16 februari, gebod 1
-15 maart, gebod 2
-19 april, gebod 3
-17 mei, gebod 4
-21 juni, gebod 5
-19 juli, gebod 6
-16 augustus, gebod 7
-20 september, gebod 8
-18-20 oktober, roepingenweekend
-15 november, gebod 9
-20 december, gebod 10


 

Kinderkerk tijdens de weekendliturgie
Ongeveer eens per zes weken is er een familiezondag (voor ouders,
kinderen en tieners), een gezinsviering of een kinderwoorddienst met
kinderopvang.
In de adventsperiode is er elke week een van deze activiteiten van het
kinderwerk.Kinderopvang   

Wanneer er kinderwoorddienst is zal er ook kinderopvang zijn voor de kinderen tussen 0 en 6 jaar tijdens de vieringen in de Bonifatiuskerk & Dominicuskerk.

Gezinsviering
Bij gezinsvieringen worden de gebruikte teksten zoveel mogelijk aangepast aan kinderen en worden kinderen actief betrokken bij de viering.
Data:

 

Klupcatechese door pastor Germa Kamsma-Kunst en Norbert Dechesne
Bij de klupcatechese komen jongeren gedurende drie jaar jaarlijks
acht keer bij elkaar. Op deze avonden komen geloofsonderwerpen op
verschillende manieren aan bod. Het ene jaar staan de schatten van het
geloof centraal. Het andere jaar de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij voor
mij betekenen. En er is een jaar dat gaat over rituelen en sacramenten.

Komend seizoen starten we met Wie is Jezus. Actief bezig zijn en
gezelligheid staan centraal op deze avonden.

Data: 1 december, 12 januari, 9 februari, 8 maart, 12 april, en 7 juni.
12 januari is een ouderavond, voor ouders en jongeren.
Aanvang: 19.00 uur in de zaal naast de Dominicuskerk Kosten: geen
Opgeven via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
De eerstvolgende gelegenheid om het sacrament van het Vormsel te
ontvangen is in 2025.

klik hier voor verslag afsluiting klupcateches seizoen 9 juni 2023

Jongerengroep onder leiding van pastor Germa Kamsma-Kunst, Inge
Wiersma-Blaauwbroek en Melvin Wiersma

Eens per maand is er ook een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25
jaar. De avonden beginnen om 19.00 uur. Het programma wordt in
overleg met de aanwezige jongeren afgesproken. Naast een inhoudelijk
programma wordt er ook veel aan sport, spel en gezelligheid gedaan.
Data: in overleg via de datumprikker. Graag je email doorgeven via
pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl
Aanvang: 19.00 uur in de zaal naast de Dominicuskerk
Kosten: 3 euro als er een maaltijd bij zit.

Het Sint Vituskinder- en jeugdkoor onder leiding van Rianne Meinardi
Het kinderkoor is voor de leeftijdscategorie van 6 tot 11 jaar.
Gerepeteerd wordt er op dinsdag van 15.45 tot 17.00 uur.
Het jeugdkoor is voor jongeren vanaf 11 jaar. Zij repeteren op dinsdag
van 18.30 tot 19.45 uur.
De repetities zijn in het parochiehuis van de Dominicuskerk ingang
Harlingerstraat. In alle groepen zijn nieuwe leden van harte welkom.

Bel voor meer informatie met Rianne 0611989490 of mail:
Riannemeinardi@live.nl

Misdienaars

Een misdienaar is iemand die de eerste communie heeft gedaan. Hij/zij assisteert de priester tijdens de viering van de liturgie, samen met de acoliet. Gemiddeld word je 1 keer per maand ingepland in de Dominicuskerk.

 

Acolieten

Een acoliet is iemand die het sacrament van het Vormsel heeft ontvangen. Hij/zij assisteert de priester tijdens de viering van de liturgie. Hij/zij reikt hem verschillende zaken aan, zoals het wierookvat, de wijwaterkwast, de offergaven en het water voor de handwassing. Ook heeft hij/zij zelfstandige taken zoals het dragen van het processiekruis het bewieroken van de priester en het volk en het uitreiken van de communie aan de gelovigen als buitengewone bedienaar. Gemiddeld word je 1 keer per maand ingepland in de Bonifatiuskerk of de Dominicuskerk.

WAAR GEEF JE JE OP VOOR ONZE ACTIVITEITEN
digitaal via aanmeldformulier
– per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– telefonisch (058-2120984 of 06-82403680) op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur)

HOE DOE JE DAT
– vermeld bij de activiteit waaraan je wilt deelnemen naam activiteit, datum en evt. nummer
– je aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week vóór de activiteit

maatschappelijke stage
In de Sint-Vitusparochie kunnen jongeren hun maatschappelijke stage vervullen. Zoek je een plek? Meld je aan bij pastor Germa Kamsma-Kunst, pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl