jeugdpagina

In de zomervakantie ligt het catechesewerk stil.

I.v.m. het coronavirus heeft het catechesewerk vanaf maart tot de zomervakantie online plaatsgevonden op het gebied van jeugdcatechese en liturgie voor de kinderen. Hieronder een keuze uit het online aanbod.

Marit en Janine hebben met veel plezier naar het verhaal van de Emmaüsgangers geluisterd en met elkaar over de vragen gepraat. Ze vonden het een leuke opdracht 🙂 En hebben samen een tekening/plakwerk gemaakt over het verhaal.

Goede week
Palmpaasstokken maken
Palmzondag en het Goede dadenspel
Witte Donderdag en Goede Dadenspel
De Kinderkruisweg op Goede Vrijdag (thuis)
Stille Zaterdag en de Paaswake en Goede Dadenspel
Eerste Paasdag, Goede dadenspel en eieren zoeken

Help je ook mee om kaartjes te maken?

kaartjes voor Parkhove

We hebben als parochie Parkhove “geadopteerd”. Stuur de bewoners een zelfgemaakt kaartje zodat ze zich even niet zo eenzaam voelen.
Je kunt er ook een mooie tekening of kleurplaat van een palmpaasstok heen sturen.
Adres: Parkhoven, Dorhoutstraat 6, 8933 DD Leeuwarden.

maatschappelijke stage
In de Sint-Vitusparochie kunnen jongeren hun maatschappelijke stage vervullen. Zoek je een plek? Meld je aan bij pastor Germa Kamsma-Kunst, pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl