Month: April 2020

Paasboodschap Nederlandse bisschoppen

Tagged with:

creatief katholiek in quarantaine

Tagged with:

‘laetare’, een brief ter bemoediging

Beste parochianen en werkgroep-leden. Hoe gaat het met u en jullie allen? Geen vieringen, geen koorrepetities, geen vergaderingen en activiteiten, geen kerk-openstellingen, geen mogelijkheden elkaar tussendoor even te ontmoeten: kortom een grote leegte ontstaat er in de geloofsgemeenschap. Ik moet

Top