Year: 2020

herwinnen van hoop en solidariteit

De Katholieke Kerk in de Europese Unie, vertegenwoordigd door de voorzitters van de bisschoppenconferenties van alle lidstaten, heeft op 18 november 2020 een boodschap van hoop en een oproep tot solidariteit gestuurd naar de Europese instellingen en de lidstaten. Dit

Tagged with: ,

een handreiking over ‘heiligheid in het dagelijks leven, hoe doe je dat?’

Tagged with: ,

Mgr. Van den Hout: ’De kracht zit van binnen’

Videoboodschap Nederlandse bisschoppen voor gelovigen in coronatijd Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft ook consequenties voor de kerken. Vrijdag 9 oktober zijn parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd om terug te schalen naar dertig aanwezigen bij hun

Tagged with:

honger, lied bij thema Missio

Dit lied past mooi bij het thema van Missio, de wereldmissiemaand 2020: Gelukkig de vredestichters!  Shane Howard zingt een prachtig lied waarin hij die mensen zegent die rechtvaardigheid zoeken. Hij zegent de mensen die weten te vergeven en hij zegent

Tagged with:

terugblik op Share the Journey met op 1e foto Giséle Omurungi, lid parochiebestuur

Tagged with:

oproep aan politiek meer te doen voor de kinderen van Lesbos

Hierbij de oproep van onze pastores aan parochianen om deze actie te steunen. (De petitie is opgesteld door Ton Huitink, pastoor te Zwolle) PetitieAan de leden van het CDA en de ChristenUnie is een petitie gestuurd, welke is ondertekend door

Lesbos, Moria, wat doen de kerken daar mee?

Deze vraag werd gesteld in de werkgroep oecumene. Ondertussen gebeurt er het e.e.a. door de kerken via de oecumene, een kort  verslag leest u hieronder. Een initiatief ( 3 augustus) van Jos de Beer heeft ertoe geleid dat 896 voorgangers

Tagged with: ,

kindervragen aan de bisschop (sept.column)

Tagged with:
Top