oproep aan politiek meer te doen voor de kinderen van Lesbos

Hierbij de oproep van onze pastores aan parochianen om deze actie te steunen. (De petitie is opgesteld door Ton Huitink, pastoor te Zwolle)

Petitie
Aan de leden van het CDA en de ChristenUnie is een petitie gestuurd, welke is ondertekend door bijna 900 predikanten, pastores en andere werkers in de kerk. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van deze twee partijen, mevrouw Van Toorenburg (CDA) en de heer Voordewind (CU), en de initiatiefnemers van de petitie. De kamerleden hebben aangegeven vertrouwen te hebben in de regeringsplannen. Enige tijd na het gesprek vond de brand op kamp Moria plaats en heeft de regering aangegeven dat 100 vluchtelingen naar Nederland mogen komen.

Oproep
Mijn conclusie is dat er vanuit de Nederlandse politiek vooral wordt ingezet op beperkte maatregelen in Griekenland, terwijl de opvang in ons land zeer beperkt is. Het is een pijnlijke conclusie realiseer ik me. Is dit nu alles wat we kunnen doen? Daarom roep ik u op om, met mij, de regeringspartijen te vragen meer te doen. Wilt u hen een bericht, tekening of gedicht sturen?

Voorbeeld
Een voorbeeldtekst voor een bericht is:
“Met verdriet heb ik kennisgenomen van de regeringsplannen voor de opvang van de vluchtelingen van Lesbos. Diverse instanties geven aan dat het niet reëel is om via 48 Griekse opvangplekken in 3 jaar tijd 500 kinderen te helpen. Het plan om na de brand 100 vluchtelingen in Nederland op te vangen doet geen recht aan de acute nood van 13.000 vluchtelingen. Ik vraag u om recht en barmhartigheid voor vluchtelingen en om meer te doen voor deze mensen. Ik bid voor hen, en voor u.”

U kunt uw bericht versturen naar

CDA Tweede Kamerfractie
Postbus 30805
2500 GV  Den Haag
mailadres: m.vtoorenburg@tweedekamer.nl (Madeleine van Toorenburg)

Landelijk Bureau D’66
Lange Houtstraat 11
2511 CV  Den Haag
mailadres: m.groothuizen@tweedekamer.nl (Maarten Groothuizen)

VVD Algemeen secretariaat
Mauritskade 21
2500 GV  Den Haag
mailadres: laura.huisman@tweedekamer.nl (Laura Huisman, persvoorlichter Klaas Dijkhoff)

Tweede Kamerfractie ChristenUnie
Postbus 20018
2500 EA  Den Haag
mailadres: j.voordewind@tweedekamer.nl (Joël Voordewind)