Lesbos, Moria, wat doen de kerken daar mee?

Deze vraag werd gesteld in de werkgroep oecumene. Ondertussen gebeurt er het e.e.a. door de kerken via de oecumene, een kort  verslag leest u hieronder.

Een initiatief ( 3 augustus) van Jos de Beer heeft ertoe geleid dat 896 voorgangers in Nederland hun handtekening hebben gezet op  het voorstel om 50 kinderen vanuit Lesbos op te nemen in Nederland. Dit vanuit het idee dat we als christenen deze mensen niet aan hun lot kunnen overlaten. En om te laten zien dat er voldoende draagvlak is voor de opvang van 50 vluchtelingkinderen vanuit de kerken. Daarna heeft op 2 september een gesprek plaatsgevonden met kamerleden Voordewind en Van Toorenburg.  Daarop hebben 74 voorgangers gereageerd (met teleurstelling, omdat de kamerleden de situatie zoals die was een goede vonden), en vanuit de voorgangers zijn daarop verschillende initiatieven gestart om hun teleurstelling en verdriet te laten weten. NGO’s hebben ook gereageerd op deze acties. Dit is allemaal doorgestuurd naar de bewindslieden. Er is een wake georganiseerd op het Binnenhof (17 september) , er is een schrijf-teken actie georganiseerd (zie facebookpagina hieronder) , en er worden nieuwe gesprekken en acties naar de politiek voorbereid. Ook is er door Because we carry een inzameling van slaapzakken gestart (met veel succes). Veel van deze acties gaan razendsnel.  We zullen u via de website op de hoogte proberen te houden.

Als u mee wilt doen, kunt u een brief/gedicht/tekening of e-mail sturen naar de fracties van de coalitiepartijen met de vraag om, zonder uitruil van andere vluchtelingen, 50 kinderen van Lesbos op te nemen.

Meer info, zie de oproep van Jan Wolsheimer op Facebook.

Tagged with: ,