Label: Lesbos

Lesbos, Moria, wat doen de kerken daar mee?

Deze vraag werd gesteld in de werkgroep oecumene. Ondertussen gebeurt er het e.e.a. door de kerken via de oecumene, een kort  verslag leest u hieronder. Een initiatief ( 3 augustus) van Jos de Beer heeft ertoe geleid dat 896 voorgangers

Tagged with: ,
Top