Author: IJda Pellikaan

geen doordeweekse vieringen van 24 juni t/m 12 juli

Vertrek pastoor Stiekema,komst pastoor Van der Wal m.i.v. september

Sint-Vitus ‘klimaat’dag

Op zaterdag 15 juni een geslaagde klimaatdag met de Sint-Vitusparochie. Fietsers en wandelaars starten dapper in de regen. De vaarploeg begint in de beschutting van Frijlân, waar Irma uitlegt hoe zij volgens de permacultuur leven waarbij de menselijke leefomgeving wordt

Top