gemeenschap en beheer

Sint-Vitusparochie wordt gevormd door 5 geloofsgemeenschappen in het oorspronkelijke Vitus-gebied: Leeuwarden, Wergea/Warten, Wytgaard/Easterwierrum en Jirnsum.

De centrale ontmoetingsplaats, die de kerk kan zijn, maakt dat er per kerk een groep mensen nodig is die samen de gemeenschap- en beheercommissie vormt. Zo blijft er altijd een lokaal oog en oor in de grote parochie Sint-Vitus.

De gemeenschap en beheercommissies (G&B-cie) dragen zorg voor, regelen en organiseren de dagelijkse gang van zaken voor de lokale gemeenschap, de gebouwen (en de begraafplaats).

De contactadressen van de lokale commissies staan vermeld bij de kerken Dominicus (Leeuwarden), Bonifatius (Leeuwarden), Martinus (Wergea/Warten), Maria Tenhemelopneming (Wytgaard/Easterwierrum) en de dagkapel Jirnsum.

Vanuit iedere gemeenschap wordt ook actief een bijdrage geleverd aan de centrale invulling van de taken liturgie, diaconie en spiritualiteit en catechese. Uiteraard is de betrokkenheid van de parochianen die samen de gemeenschap vormen eveneens van groot belang.
Zonder lokale betrokkenheid geen gezamenlijke Sint-Vitus.

Aanvullende informatie